نمایشگاه نقاشی یک معمار

نمایشگاه نقاشی یک معمار

معمارنت- جمعه 29 دیماه در گالری گلستان، نمایشگاهی از آثار نقاشی بهمن نیکو برپا می‌شود.
افتتاحیۀ این نمایشگاه از ساعت 16 تا 20 روز جمعه بیست و نهم دیماه است و نمایش آثار در همان ساعات تا چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه ادامه دارد.

 

 

معمارنت- جمعه 29 دیماه در گالری گلستان، نمایشگاهی از آثار نقاشی بهمن نیکو برپا می‌شود.
افتتاحیۀ این نمایشگاه از ساعت 16 تا 20 روز جمعه بیست و نهم دیماه است و نمایش آثار در همان ساعات تا چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه ادامه دارد.

 

بهمن نیکو دانش‌آموختۀ رشتۀ معماری داخلی از دانشگاه هنر و از مدرسان رشتۀ گرافیک در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد است.او تا کنون 6 نمایشگاه انفرادی داشته و در بیش از 150 نمایشگاه گروهیشرکت کرده است. سبک نقاشی نیکو رئال و سورئال بوده و از تکنیک آبرنگ و ایربراش استفاده می‌کند. از بهمن نیکو تا کنون دو کتاب «برگزیدۀ آثار» و «سیکای آبرنگ ایران» به چاپ رسیده است.