فراخوان پرتره باغ ایرانی

فراخوان پرتره باغ ایرانی

مؤسسه مطالعات جهان باغ ایرانیان در راستای شناخت بیشتر ویژگی های باغ ایرانی و مشارکت همه علاقمندان در این امر فرهنگی اقدام به برگزاری فراخوان پرتره باغ ایرانی نموده است.
کلیه دانشجویان و دوستداران باغ ایرانی می توانند با تنظیم پرتره باغ ایرانی در محل اقامت خود طبق جدول ضمیمه به تهیۀ آرشیوی از باغ های ایرانی درایران ومنطقه حوزۀ نفوذ آن یاری رسانند. موضوعات مطرح شده در جدول ضمیمه به عنوان پایه کارتحقیقی و جمع آوری اطلاعات است و دوستداران باغ ایرانی می توانند جدول پیشنهادی را کامل تر و پربارتر نمایند.

 

مؤسسه مطالعات جهان باغ ایرانیان در راستای شناخت بیشتر ویژگی های باغ ایرانی و مشارکت همه علاقمندان در این امر فرهنگی اقدام به برگزاری فراخوان پرتره باغ ایرانی نموده است.

 

کلیه دانشجویان و دوستداران باغ ایرانی می توانند با تنظیم پرتره باغ ایرانی در محل اقامت خود طبق جدول ضمیمه به تهیۀ آرشیوی از باغ های ایرانی درایران ومنطقه حوزۀ نفوذ آن یاری رسانند. موضوعات مطرح شده در جدول ضمیمه به عنوان پایه کارتحقیقی و جمع آوری اطلاعات است و دوستداران باغ ایرانی می توانند جدول پیشنهادی را کامل تر و پربارتر نمایند.

 

مؤسسه مطالعات جهان باغ ایرانیان در نظر دارد پس از دریافت پرتره های باغ ایرانی به انتخاب هیئت داوران شامل :
1-    علی پازوکی
2-     فریبرز جبارنیا  
3-    فریار جواهریان
4-    آزاده شاهچراغی
 

به 3 پرتره برگزیده جوایزی به شرح زیر اهدا نماید :
1-    نفر اول :  7/000/000 ريال جایزه نقدی + لوح تقدیر و بسته فرهنگی
2-    نفر دوم : 5/000/000 ريال جایزه نقدی + لوح تقدیر و بسته فرهنگی
3-    نفر سوم : 3/000/000 ريال جایزه نقدی + لوح تقدیر و بسته فرهنگی
 

مهلت ارسال : 20 فروردین 1392 و ارائه جوائز به آثار ارسالی 26 اردیبهشت 1392 در مراسم دومین جشنواره دوسالانه باغ ایرانی خواهد بود. فرم پرتره باغ به پیوست فراخوان در دسترس علاقمندان می باشد. خواهشمند است فرم های پرشده را به آدرس: info@bagh-e-andisheh.com با حدود 300 DPI ایمیل کرده و CD مدارک حاوی عکس ها و نقشه ها و ... را با کیفیت مناسب به آدرس: تهران ـ میدان محسنی ـ خیابان شاه نظری ـ میدان کاظمی ـ خیابان کاظمی ـ پلاک 5 ـ کد پستی:  1544763111 پست سفارشی نمایید. برای توضیحات بیشتر می توانید با تلفن : 22904251 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

دانلود فایل: 
منابع: 

موسسه مطالعات جهان باغ ایرانیان