همکاری سه نهاد مدنی در پایش پژوهش شهری

همکاری سه نهاد مدنی در پایش پژوهش شهری

معمارنت- بالاخره پس از قریب 9 ماه تلاش و گفتگو موافقت نامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری به امضاء سه نهاد غیر دولتی، شامل جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن  جامعه شناسی ایران و جامعه مهندسان شهرساز ایران رسید. در زیر لینک خبر به نقل از وبسایت جامعه مهندسان مشاور ایران ارائه شده است:

 

معمارنت- بالاخره پس از قریب 9 ماه تلاش و گفتگو موافقت نامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری به امضاء سه نهاد غیر دولتی، شامل جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن  جامعه شناسی ایران و جامعه مهندسان شهرساز ایران رسید. در زیر لینک خبر به نقل از وبسایت جامعه مهندسان مشاور ایران ارائه شده است:

 

http://www.irsce.org/irsce/Lists/Announcements/DispForm1.aspx?List=51071...

 
ضمن تبریک به کلیه دوستان و همکاران دست اندرکار تهیه وتدارک موافقتنامه، اعضاء و فعالان نهادهای فوق و سایر علاقمندان امیدوار است فعالیت در خور این سه نهاد مدنی در حوزه شهر با کمک و همکاری پژوهشگران شهری هرچه زودتر به نتایج مطلوب و قابل ارائه به جامعه دانشگاهی، حرفه ای و مدیریت شهری منجر شود.