نخستین جشنوارۀ منظر پایدار

نخستین جشنوارۀ منظر پایدار

معمارنت- نخستین جشنواره منظر پایدار از 15 الی 17 اسفند ماه در سه حوزه منظر طبیعی، منظر فرهنگی و منظر شهر برگزار می‎شود.
    برنامۀ این جشنواره که توسط موسسه مطالعات منظر پایدار با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، سایت معمارنت و باغ موزه قصر برپا می‎شود شامل سخنرانی، فیلم مستند، موسیقی زنده، نمایشگاه عکس، برگزاری راندو و کروکی و... است و جمعی از اساتید، پیش‌کسوتان، نظریه پردازان و متخصصان منظر ایران در آن شرکت خواهند داشت.
 

 

معمارنت- نخستین جشنواره منظر پایدار از 15 الی 17 اسفند ماه در سه حوزه منظر طبیعی، منظر فرهنگی و منظر شهر برگزار می‎شود.
    برنامۀ این جشنواره که توسط موسسه مطالعات منظر پایدار با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، سایت معمارنت و باغ موزه قصر برپا می‎شود شامل سخنرانی، فیلم مستند، موسیقی زنده، نمایشگاه عکس، برگزاری راندو و کروکی و... است و جمعی از اساتید، پیش‌کسوتان، نظریه پردازان و متخصصان منظر ایران در آن شرکت خواهند داشت.    

 

این جشنواره سه روزه به عنوان تلاشی متمرکز در ایجاد هوشیاری عمومی حرفه‌مندان و متخصصان امور منظر و پاسداری از جلوه‌های واجد ارزش مناظر معماری ایران در عرصه‌های تاریخی، طبیعی و شهری ترتیب داده شده و هدف از آن بازخوانی منظر پایدار، بازشناسی جلوه‌های منظر فرهنگی، طبیعی و شهری، جلب مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در زمینه اشاعه فرهنگ معماری منظر، تلاش در ایجاد پیوستگی با سایر فعالیت‌های جمعی مرتبط مانند انجمن‌های حامی طبیعت و آثار ملی، تلاش در پاسداری از سیمای شهرها و زدودن آثار مخرب منظر شهری و بحث و مناظره پیرامون مناظر پایدار شهری، طبیعی و تاریخی عنوان شده است.
 

برای اطلاعات بیشتر می‎توانید به آدرس www.manzarepaydar.ir مراجعه کنید.