مراسم نوروزی ایکوموس ایران

مراسم نوروزی ایکوموس ایران

شاهرخ رزمجو باستان‌شناس و مورخ ایرانی  و مدرس گروه باستان‎شناسی دانشگاه تهران است که از جملۀ پژوهش‎های مهم او می‎توان به ترجمۀ بخشی از متن منشور کوروش از بابلی به فارسی اشاره کرد که به تازگی در ایران منتشر شده است. همچنین او تاکنون کاوش‌هایی در چند مکان باستانی انجام داده که از مهمترین آنها کاوش نیایشگاه مهری نیاسر در نزدیکی کاشان است

 

 

معمارنت- شاهرخ رزمجو به دعوت کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران به مناسبت نوروز و دربارۀ این عید باستانی سخنرانی خواهد کرد.
شاهرخ رزمجو باستان‌شناس و مورخ ایرانی  و مدرس گروه باستان‎شناسی دانشگاه تهران است که از جملۀ پژوهش‎های مهم او می‎توان به ترجمۀ بخشی از متن منشور کوروش از بابلی به فارسی اشاره کرد که به تازگی در ایران منتشر شده است. همچنین او تاکنون کاوش‌هایی در چند مکان باستانی انجام داده که از مهمترین آنها کاوش نیایشگاه مهری نیاسر در نزدیکی کاشان است.
این سخنرانی از ساعت 15 تا 17 چهارشنبه شانزدهم اسفندماه در تالار دکتر شیرازی، فرهنگستان هنر برگزار می‎شود و حضور عموم در آن آزاد است