کنسرت دوتار نوازی مکتب قوچان

کنسرت دوتار نوازی مکتب قوچان

معمارنت- دوتار، ساز سنتی خراسان، این بار در تهران و به همت معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر می‎نوازد.
بخشی علی آلما جوقی، هنرمند خراسانی، در این کنسرت همراه با اجرای مقام‎ها‎ و آهنگ‎هایی از موسیقی بخشی‎های شمال خراسان به هنرنمایی می‎پردازد. علاقه‎مندان به آوای دوتار می‎توانند پنجشنبه 17 اسفند 1391 ساعت 17 مهمان سالن ایران فرهنگستان هنر شوند.
 

معمارنت- دوتار، ساز سنتی خراسان، این بار در تهران و به همت معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر می‎نوازد.
بخشی علی آلما جوقی، هنرمند خراسانی، در این کنسرت همراه با اجرای مقام‎ها‎ و آهنگ‎هایی از موسیقی بخشی‎های شمال خراسان به هنرنمایی می‎پردازد. علاقه‎مندان به آوای دوتار می‎توانند پنجشنبه 17 اسفند 1391 ساعت 17 مهمان سالن ایران فرهنگستان هنر شوند.
فرهنگستان هنر پیش از این نیز کارگاه آموزشی دوتار را با استادی عبدالله سرور احمدی به عنوان یکی از پیشکسوتان نوازندگی دوتار برگزار کرده است.