شب کوچه‌های بوشهر

شب کوچه‌های بوشهر
فریبرز جبارنیا

معمارنت- عصر سه‌شنبه 20 فروردین ماه خبر زلزلۀ بوشهر در همه جا منتشر شد. باز هم زلزله‌ای بالاتر از 6 ریشتر، دل همۀ ایرانیان را لرزاند. این اتفاق ما را به یاد شب کوچه‌های بوشهر و هموطنان زلزله‌زده انداخت.
در تفاوتی آشکار با مناطق مرکزی ایران، خانه‌های بوشهر به واسطه اقلیم خاص آن، پنجره‌هایشان را به سوی کوچه‌ها گشوده‌اند تا بواسطه آن از حرکت باد حداکثر استفاده را برای بهتر کردن شرایط زیستی ببرند.

 

معمارنت- عصر سه‌شنبه 20 فروردین ماه خبر زلزلۀ بوشهر در همه جا منتشر شد. باز هم زلزله‌ای بالاتر از 6 ریشتر، دل همۀ ایرانیان را لرزاند. این اتفاق ما را به یاد شب کوچه‌های بوشهر و هموطنان زلزله‌زده انداخت.
در تفاوتی آشکار با مناطق مرکزی ایران، خانه‌های بوشهر به واسطه اقلیم خاص آن، پنجره‌هایشان را به سوی کوچه‌ها گشوده‌اند تا بواسطه آن از حرکت باد حداکثر استفاده را برای بهتر کردن شرایط زیستی ببرند.
این پنجره‌ها که اکثراً از شیشه‌های رنگارنگ تشکیل شده‌اند در هنگام شب با پرتوهای نور داخلی خود که به خارج از پنجره انعکاس می‌یابد، شکل تازه‌ای را برای این کوچه‌ها بوجود می‌آورند. در تاریکی شب حال و هوای دیگری بر کوچه‌ها مستولی است. جوی آبی که از میان کوچه حرکت می‌کند در انعکاس چراغ‌ها خطی نورانی را در زمین ایجاد می‌نماید و چراغ‌های برق محدوده‌ای خاص را در مجاورت خود روشن می‌کنند. این مجموعه عکس‌ها که شکل دیگری از کوچه‌ها‌ی بوشهر را به نمایش گذاشت، شب کوچه‌های بوشهر نام گرفت.
در روزهای سخت شهرهای بوشهر برای یادآوری زندگی زیبایی که دوباره باید در این کوچه‌ها جریان بگیرد؛ شما را به مرور این تصاویر دعوت می‌کنیم: