مجلات

گفتگو دربارۀ ویژه نامۀ معماری و فرهنگ

گفتگو دربارۀ ویژه نامۀ معماری و فرهنگ
منابع پژوهش: 

معمارنت- به دنبال انتشار ویژه نامۀ معماران و طراحان خارجی دورۀ پهلوی به همت موسسۀ پژوهش های فرهنگی و سردبیری مهمان ماندانا یزدان شناس در معماری و فرهنگ، معمارنت مطلبی در معرفی شمارۀ مذکور این مجله تهیه کرد و سپس به سراغ سردبیر مهمان آن رفته و با او به گفتگو نشست. شرح این گفتگو از این قرار است:

 

معمارنت- به دنبال انتشار ویژه نامۀ معماران و طراحان خارجی دورۀ پهلوی به همت موسسۀ پژوهش های فرهنگی و سردبیری مهمان ماندانا یزدان شناس در معماری و فرهنگ، معمارنت مطلبی در معرفی شمارۀ مذکور این مجله تهیه کرد و سپس به سراغ سردبیر مهمان آن رفته و با او به گفتگو نشست. شرح این گفتگو از این قرار است:
 

دانلود مجله ارشيتكت

دانلود مجله ارشيتكت
منابع پژوهش: 

معمارنت از اين هفته‌ به مرور شش شماره مجله آرشیتکت را به صورت pdf روی تارنمای خود منتشر می‌کند. مجله آرشیتکت اولین مجله معماری ایران بین سال‌های 1325 تا تیر 1327 در شش شماره به صاحب امتیازی ایرج مشیری آرشیتکت و شهرساز در تهران منتشر شد.

 

معمارنت از اين هفته‌ به مرور شش شماره مجله آرشیتکت را به صورت pdf روی تارنمای خود منتشر می‌کند. مجله آرشیتکت اولین مجله معماری ایران بین سال‌های 1325 تا تیر 1327 در شش شماره به صاحب امتیازی ایرج مشیری آرشیتکت و شهرساز در تهران منتشر شد. این مجله وابسته به انجمن آرشیتکت‌های ایرانی دیپلمه است. اولین شماره مجله در مرداد ماه 1325، هدف خود را بحث در فنون معماری و شهرسازی و مسائل مربوط به آن اعلام می‌کند و به دنبال آن است که افتخارات صنعتی ایران را تجدید و نقائص عارضه به آن را برطرف سازد. این مجله در هدف‌ها می‌افزاید: «...

معماران و طراحان خارجی دورۀ پهلوی

معماران و طراحان خارجی دورۀ پهلوی
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
مهرداد بهمنی

معمارنت- پنجاه و دومین شمارۀ معماری و فرهنگ، تابستان 92 آرام و بی‌ادعا به معماران و طراحان خارجی دورۀ پهلوی (1357-1304) پرداخت. دفتر پژوهش‌های فرهنگی این بار سردبیری مهمان را به ماندانا یزدان شناس معمار، شهرساز، پژوهشگر معماری معاصر و تهران سپرد تا با مشاورانی از جمله شهریار عدل (باستان شناس)، مینا معرفت (معمار و شهرساز)، سیروس باور (معمار)، فریار جواهریان (معمار)، حسین حسن پور مسگری (معمار)، حسن باستانی راد (تاریخ دان)، به وجوه کمتر پرداخته میراث آثار مدرن معماری بپردازد.

 

معماران و طراحان خارجی دورۀ پهلوی 1357-1304
(معرفي مجله معماري و فرهنگ،شماره52 ،تابستان 1392)

 

 

منابع: 

منبع تصاویر: مجلۀ معماری و فرهنگ

 

پنجاهمین شماره معماری وفرهنگ درکیوسک مطبوعات

پنجاهمین شماره معماری وفرهنگ درکیوسک مطبوعات
منابع پژوهش: 

معمارنت- شماره 50 مجله معماری و فرهنگ با موضوع معماری داخلی منتشر شد.
در این شماره می‎خوانید:

يادداشت سرد بير/معماری  داخلی

واکاوی تاریخی در آثار هنری ، معماری و طراحی داخلی
چارلز رنی مکینتاش (معمار اسکاتلندی سبک آرت نوو)
سید عطاء الله طاهایی
...

 

معمارنت- شماره 50 مجله معماری و فرهنگ با موضوع معماری داخلی منتشر شد.
در این شماره می‎خوانید:

 

يادداشت سرد بير/معماری  داخلی

 

واکاوی تاریخی در آثار هنری ، معماری و طراحی داخلی
چارلز رنی مکینتاش (معمار اسکاتلندی سبک آرت نوو)

سید عطاء الله طاهایی

 

طراحی داخلی انعطاف پذیر
ریحانه حسین زاده

 

شیوه  های آراستن فضای نشیمن
محمد امین خجسته قمری

 

هفتمین شمارۀ طراح منتشر شد

هفتمین شمارۀ طراح منتشر شد
منابع پژوهش: 

معمارنت- شمارۀ هفتم مجلۀ طراح، فصلنامه زمستان 1391 در 160 صفحه منتشر شد.
طراح که با انتشار اولین شماره در پاییز 89 در گستره توزیع سراسر کشور در مارکت مطبوعات حرفه‌ای معماری ایران جای خود را بازکرده بود، اکنون در شماره جدید با تغییراتی هر چند کوچک در ساختار، حرکت تحلیلی و انتقادی خود را در خصوص معماری معاصر ایران آغاز کرده است.

 

معمارنت- شمارۀ هفتم مجلۀ طراح، فصلنامه زمستان 1391 در 160 صفحه منتشر شد.
طراح که با انتشار اولین شماره در پاییز 89 در گستره توزیع سراسر کشور در مارکت مطبوعات حرفه‌ای معماری ایران جای خود را بازکرده بود، اکنون در شماره جدید با تغییراتی هر چند کوچک در ساختار، حرکت تحلیلی و انتقادی خود را در خصوص معماری معاصر ایران آغاز کرده است.

جستارهای شهرسازی

جستارهای شهرسازی
منابع پژوهش: 

محله، نماد پايداري سكونت است. روابط همسايگي و پيوندهاي محلي، مبنا و اساس مشاركت اجتماعي در سكونتگاههاي انساني است. در قديم مناسبات قومي و مذهبي بر محله و روابط اجتماعي آن چيره بود، كه با رشد شهرنشيني و جايگزيني نسبت جمعيت شهري به روستايي، ملاك مناسبات محلي مبتني بر قدمت ساكنين هر محل و سابقه آشنايي همسايگان و هم محلهايها گرديد، كه اين مناسبات نيز در اثر افزايش شتاب و شدت رشد شهرنشيني و گسترش افسار گسيخته كلانشهرها بر پهنههاي طبيعي هر چه كمرنگتر و ضعيفتر شد. ولي برنامهريزي شهري بدون مشاركت و همكاري مردم، و مشاركت مردم جدا از چارچوب فضايي پهنهاي بهنام محله، نميتواند هدايتگر توسعه شهري باشد چرا كه آشناييها و روابط همسايگي شالوده مشاركت است، براي مقابله با مشكلات و كوشش براي حل مسائل شهري اعم از مسائل اجتماعي، اقتصادي، محيطي يا كالبدي نظير مسائلي همچون امنيت اجتماعي و فرهنگي، ايجاد شغل، همكاري در رفع آلودگيهاي محيطي يا پرهيز از آلوده ساختن محيط، اهميت به زيبايي و پاكيزگي بناها و انعكاس آن در فضاي بيروني، رعايت حريم فضايي همسايگان و ... همه در تبديل شدن به يك خواست عمومي در پيوند با محل سكونت افراد و خانوادهها، منجر به شكلگيري مشاركت محلي خواهد بود كه نقش عمدهاي در توسعه پايدار شهري خواهد داشت...

 

سخن روز

هفتمین شمارۀ طراح منتشر شد

هفتمین شمارۀ طراح منتشر شد
منابع پژوهش: 

معمارنت- شمارۀ هفتم مجلۀ طراح، فصلنامه زمستان 1391 در 160 صفحه منتشر شد.
طراح که با انتشار اولین شماره در پاییز 89 در گستره توزیع سراسر کشور در مارکت مطبوعات حرفه‌ای معماری ایران جای خود را بازکرده بود، اکنون در شماره جدید با تغییراتی هر چند کوچک در ساختار، حرکت تحلیلی و انتقادی خود را در خصوص معماری معاصر ایران آغاز کرده است.

 

معمارنت- شمارۀ هفتم مجلۀ طراح، فصلنامه زمستان 1391 در 160 صفحه منتشر شد.
طراح که با انتشار اولین شماره در پاییز 89 در گستره توزیع سراسر کشور در مارکت مطبوعات حرفه‌ای معماری ایران جای خود را بازکرده بود، اکنون در شماره جدید با تغییراتی هر چند کوچک در ساختار، حرکت تحلیلی و انتقادی خود را در خصوص معماری معاصر ایران آغاز کرده است.

انتشار سومین شمارۀ نقدنامۀ هنر

انتشار سومین شمارۀ نقدنامۀ هنر
منابع پژوهش: 

معمارنت- شمارۀ تابستان نقدنامۀ هنر با موضوع نقد پسااستعماری هنر منتشر شد. این نشریه در دو بخش آغازین و تخصصی به ارائه مقالاتی از منظر نقد سلطۀ فرهنگی غرب بر شرق می‌پردازد.
این مجموعه به عنوان کتاب تخصصی در حوزۀ پژوهش و نقد هنر عرضه شده است. تا کنون دو شماره از این نشریه زیر نظر معاونت پژوهشی خانه هنرمندان منتشر شده و این سومین شمارۀ آن می‌باشد. در ادامه می‌توانید فهرست مندرجات و خلاصه‌ای از مقالات آمده در این نقدنامه را بخوانید:

 

 

مجله معمار

مجله معمار
منابع پژوهش: 

• سرمقاله
دفاتر معماری/ حبيبه مجدآبادي    2
• رويداد
درگذشت مهندس بهروزاحمدی    6
فستیوال جهاني معماری    8
• كتاب و نشريات/ تهيه و تنظيم: سارا جعفري     9   
• نقد و نظر
چرا من يك دفتر بزرگ معماري ندارم؟/ كامران افشار نادري    14
O M A/A M O   چیست؟/ كاوه دبيري    18

انتشار شماره جدید جستارهای شهرسازی

انتشار شماره جدید جستارهای شهرسازی
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
بهروز مرباغی

معمارنت- شماره‌ی 37 مجله «جستارهای شهرسازی» منتشر شد. در این شماره که به موضوع منظر و مبلمان شهری پرداخته است، کسانی چون سیروس باور، اسکندر مختاری، حبیب‌الله شیبانی، صدیقه میمندی پاریزی، آزاده شاهچراغی و ... در نگارش مطالب مشارکت داشتند.

 

معمارنت- شماره‌ی 37 مجله «جستارهای شهرسازی» منتشر شد. در این شماره که به موضوع منظر و مبلمان شهری پرداخته است، کسانی چون سیروس باور، اسکندر مختاری، حبیب‌الله شیبانی، صدیقه میمندی پاریزی، آزاده شاهچراغی و ... در نگارش مطالب مشارکت داشتند.
 

سلام سردبیر
بهروز مرباغی
 

خانه

 

منابع: 

معمارنت