مجلات

معرفی مجله مقرنس

معرفی مجله مقرنس
منابع پژوهش: 

پژوهش و مطالعه درباره‌ی هنر و معماری مسلمانان در دهه‌های اخیر رشد و گسترش چشمگیری یافته است. در آستانه‌ی هزاره سوم و تنزل رتبه چهارچوب‌های کلان ایدئولوژیک در پی رخدادهای سیاسی و اجتماعی، رویکرد نوین فرهنگ بشری به هنر، به عنوان مقوله‌ای رهایی‌بخش انسان و غنی‌کننده زندگی او بر رونق این حوزه‌ی مطالعاتی افزوده است. فرهیختگان جهان می‌کوشند

پژوهش و مطالعه درباره‌ی هنر و معماری مسلمانان در دهه‌های اخیر رشد و گسترش چشمگیری یافته است. در آستانه‌ی هزاره سوم و تنزل رتبه چهارچوب‌های کلان ایدئولوژیک در پی رخدادهای سیاسی و اجتماعی، رویکرد نوین فرهنگ بشری به هنر، به عنوان مقوله‌ای رهایی‌بخش انسان و غنی‌کننده زندگی او بر رونق این حوزه‌ی مطالعاتی افزوده است. فرهیختگان جهان می‌کوشند این بار نه در حوزه‌ی رفتارهای سیاسی و دینی صرف، بلکه در منظر هنر و خلاقیت‌های هنری مسلمانان به درک بهتر این جمعیت عظیم بشری نائل آیند.

منابع: 

1. Muqarnas

 

2. The Age khan program for Islamic Architecture

 

3. Harvard

 

4. Massachusett Institut of Technology (MIT)

 

5. Brill

 

6. Leiden

 

7. Yale

 

8. Oleg Grabar

 

9. Creswell

 

10. Strasburg

 

11. Ameriean School of Oriental Rasearch

 

12. Islamic Architecture Incyclopedia

 

13. Grove

 

14. Shila Blair

 

15. Jonathan Bloom

 

16. Godnrey Goodwin

 

17. Priscilla Sovcek

 

18. Robert Hillen brand

 

19. Peter chelkowski

 

فهرست مقالات موسيقي

منابع پژوهش: 
نویسنده: 
کاوه خورابه

مجموعه‌اي كه پيش روست فهرست مقالات موسيقي است كه حاوي نام و نشان مقالات ، گفتگوها و گفتارهايي‌است كه در نشريات ومجلات در فاصله سالهاي 1357-1383 به چاپ رسيده است.

 آنچه بر موسيقي در دو دهه پيشين گذشته چون روز بر همگان روشن و مبرهن است و اطناب كلام در اين مورد جزملال خوانندگان سودي نخواهد داشت، ولي كوتاه سخن آنكه به دليل شرايط تحميل شده بر جامعه موسيقي چه از بعد نظري و عملي شاهد پراكندگي و آشفتگي در زمينه تحقيق و تفحص در اين زمينه هستيم، گاه شاهديم كه مقاله‌اي پر مغز و نغز در نشريه اي به چاپ رسيده كه از حيث ماهيت هيچ خوانايي و ارتباطي به دانش موسيفي ندارد.