مقاله

خواب‌گردی در سیاه‌بیشه

خواب‌گردی در سیاه‌بیشه
نویسنده: 
محمد سالاری

«شما حتماً دیده‌اید که بعضی وقت‌ها توی روز روشن چراغ خیابان‌ها روشن است؟ و حتماً پیش خودتان گفته‌اید که ببینید چطور برق مملکت بی‌خودی مصرف می‌شود؟! بی‌خودی نیست. این کار به دلیل بار اضافی در شبکه است. نمی‌شود نیروگاه‌ها را خاموش کرد، چون خاموش کردن و راه‌اندازی دوباره، به ماشین‌آلات صدمه می‌زند و هزینه‌اش بیش‌تر از روشن ماندن‌شان است. بنابراین باید بار اضافه را در جایی مصرف کرد.

شهر: 

گشت و گذاری تصویری در رم شهر با دفاع

گشت و گذاری تصویری در رم شهر با دفاع
نویسنده: 
مهرداد بهمنی

سه روز حضور در یادگار زاها حدید در رم یعنی موزۀ هنر قرن 21 ایتالیا (Maxxi ) در کنار فضاهای شهری سرزنده رم و همجواری با دوستان  دغدغه مند میراث فرهنگی تجربه نادری بود که به همت نهادهای ایتالیایی رقم خورد.

شهر: 

از چه زمانی چهارراه ولیعصر این اندازه شلوغ شد؟

از چه زمانی چهارراه ولیعصر این اندازه شلوغ شد؟
نویسنده: 
ماندانا يزدان شناس

 تهیه شده در خرداد ۹۳

"از چه زمانی چهارراه ولیعصر این اندازه شلوغ و پررفت و آمد شد"؟

(سطر آغازین متن اشاره دارد به نشست پرمخاطبی که بلافاصله پس از افتتاح زیرگذر در زمستان ۹۲ با تمرکز بر موضوع چهارراه ولیعصر در فروردین ۹۳ برگزار شد. پرسش کلیدی که دستمایۀ این مطالعه قرار گرفته، طی نشست از نمایندۀ شهرداری انجام شد که چند سالی بیشتر از سکونت ایشان در تهران نمی گذشت.)

شهر: 

چهارروايت تاريخى ازشهر تهران دردوره قاجار

چهارروايت تاريخى ازشهر تهران دردوره قاجار
نویسنده: 
محمد سالارى
تهران دردوره قاجار

روش روایی در تاریخ نگاری ایران، سابقه طولانی دارد. اما به این روش، چونان روشی اتکاءپذیر و علمی، کمتر بها داده شده است. تاریخ‌نگاران ترجیح داده‌اند که وقایع تاریخی را از دیدگاه و موضع حق به جانب نقل کنند و از زاویه دید مکانی، زمانی و ایدئولوژیک خود به تاریخ بنگرند و چونان عقل کل، به تفسیر تاریخ بپردازند. اما تاریخ‌نگاری روایی، به روایتی بی طرفانه از تاریخ می‌پردازد و در صورت ارائه روایت‌های تاریخی از پیشینیان، شرایط را برای تفسیر و بازتفسیر روایت، برای خوانندگان و پژوهش‌گران باز می‌گذارد.

شهر: 

فرضيه نوين"شهر در باغ"

فرضيه نوين"شهر در باغ"
نویسنده: 
بهروز مرباغى
شهر در باغ

پیش‌درآمد

شهر: 

بررسى مفهوم "حق بر شهر لفور "و تجربه كويت

بررسى مفهوم "حق بر شهر لفور "و تجربه كويت
نویسنده: 
مريم كهنسال
حق بر شهر لفور

این روزها همه از «حق بر شهر» حرف می‌زنند، شما چطور؟
در حاشیه‌ی سخنرانی فرح النخیب با عنوان «گروه‌های دگراندیش شهری در کویت: کنش‌گری اجتماعی جوانان و حق بر شهر»  در مرکز مطالعات شرق مدرن در برلین

شهر: 

نهاد دست فروشى

نهاد دست فروشى
نویسنده: 
محمد سالارى
 دست فروشى

نهاد دست‌فروشی همچون پناهگاه اجتماعی

شهر: 
منابع: 

مجله راه ابريشم شماره ٢

آرمانشهر ونسبت آن با شهر اسلامى

آرمانشهر ونسبت آن با شهر اسلامى
نویسنده: 
حامد رضايى
آرمانشهر

مقدمه
شهر اسلامی چیست؟
آیا شهر اسلامی یک اتوپیا یا مدینه ی فاضله است؟
آیا آرمان‌انگاری شهر اسلامی مخل مبانی تحقق پذیری آن نخواهد بود؟

شهر: 

فضاهاى عمومى،برداشت خصوصى

فضاهاى عمومى،برداشت خصوصى
نویسنده: 
مريم كهنسال

در حاشیه‌ی برگزاری سمپوزیوم «حق به فضای عمومی» به عنوان پیش‌درآمدی بر نمایشگاه آتی «دمو:پلیس»
ششم اکتبر 2015

شهر: 

تناقض هاى كلان شهر هاى خاور ميانه وشمال افريقا

تناقض هاى كلان شهر هاى خاور ميانه وشمال افريقا
نویسنده: 
مريم كهنسال

تناقض‌های عجیب کلان‌شهرهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا
در حاشیه‌ی برگزاری جلسه‌ی «کراچی: شهری خارج از کنترل» در پانزدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی ادبیات برلین

شهر: