مقاله

هنر موسيقي وپرسش هاي بي پاسخ

هنر: 
هنر موسيقي وپرسش هاي بي پاسخ
نویسنده: 
مجيد اماني

این مقاله قصد آن دارد تا با پیش کشیدن پرسش هایی در زمینه ی ماهیت و ویژگی های هنر،بنیان های فکری فعالان حوزه ی هنر و به طور مشخص موسیقی را مورد چالش قرار دهد.مباحثی نظیر هنر خوب و هنر بد،هنر فاخر و هنر تجاری و نقش اجراکننده ی اثر موسیقی در به وجود آمدن فرایند آفرینشگری هنری،موضوعاتی ست که پیش از پرداختن به آن ها باید به سؤالات اساسی تری پاسخ داد و نخست به تعاریف واژه های توضیح دهنده ی مفاهیم مورد نظر پرداخت.

 

این مقاله قصد آن دارد تا با پیش کشیدن پرسش هایی در زمینه ی ماهیت و ویژگی های هنر،بنیان های فکری فعالان حوزه ی هنر و به طور مشخص موسیقی را مورد چالش قرار دهد.مباحثی نظیر هنر خوب و هنر بد،هنر فاخر و هنر تجاری و نقش اجراکننده ی اثر موسیقی در به وجود آمدن فرایند آفرینشگری هنری،موضوعاتی ست که پیش از پرداختن به آن ها باید به سؤالات اساسی تری پاسخ داد و نخست به تعاریف واژه های توضیح دهنده ی مفاهیم مورد نظر پرداخت.

 

منابع: 

-واربرتون،نایجل.الفبای فلسفه،ترجمه ی مسعود علیا،تهران:ققنوس،چاپ چهارم،1388
-هنفلینگ،اسوالد.چیستی هنر،ترجمه ی علی رامین،تهران:هرمس،چاپ چهارم،1386
-ستراوینسکی، ایگورفودورویچ.بوتیقای موسیقی،ترجمه ی ناتالی چوبینه.تهران:چنگ،1381
-کلاک،دنیل و مارتین،ریموند.پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است،ترجمه ی حمیده بحرینی،تهران:هرمس،چاپ دوم،1388
_آبراهام،جرالد.تاریخ فشرده ی موسیقی آکسفورد،ترجمه ی ناتالی چوبینه و پریچهر زکی زاده،تهران:ماهور،1380
_گامبریج،ارنست هانس.تاریخ هنر،ترجمه ی علی رامین،تهران:نی،1379

 

رازهای پنجره‎های ناگشوده باز

هنر: 
رازهای پنجره‎های ناگشوده باز

اختصاصی معمارنت- از پله‌ها که بالا بروی، حیاط کوچک و باصفای دربرگرفته با شاخساران پیچک سبز را می‌گذرانی؛ آبشارهای سبز فروریخته از دیوارهای بلند را که زمستان تهران خزانشان نکرده است؛ اینجا گالری الهه است، با صندلی‎های خالی قهوه‌ای که چونان در کنار هم نشسته‌اند تا دلت را برای یک فنجان داغ گپ دوستانه آب کنند.

 

با همین دل تپنده درب کشویی را باز کردیم تا از ردیف عکس‎های «ناگشوده باز» نیروان مقدم دیدن نماییم. نمایشگاهی از امتداد تصاویر پنجره‎های روستایی که بیرون ایستاده اند و به رازداری پرده پرده‌های تور و متقال و کتان لب فروبسته‌اند. پنجره‎هایی بلاتکلیف میان فاش‌گویی و پرده‌پوشی راز درون!

 

گزارش از سارا کریمی

 

اختصاصی معمارنت- از پله‌ها که بالا بروی، حیاط کوچک و باصفای دربرگرفته با شاخساران پیچک سبز را می‌گذرانی؛ آبشارهای سبز فروریخته از دیوارهای بلند را که زمستان تهران خزانشان نکرده است؛ اینجا گالری الهه است، با صندلی‎های خالی قهوه‌ای که چونان در کنار هم نشسته‌اند تا دلت را برای یک فنجان داغ گپ دوستانه آب کنند.

 

بازنمایی مفهوم مدرنیزم در سمفونی تهران

هنر: 
بازنمایی مفهوم مدرنیزم در سمفونی تهران
نویسنده: 
مجید امانی

اگر ویوالدی در کنسرتوی بهار و بتهوون در سمفونی شمارۀ 6‌، حتی مالر در سمفونی شمارۀ 1 و مسیان در استحاله و سنت فرانسوا‌، به بازنمایی عینی مصداق‌های بیرونی می‌پردازند‌، موسیقی دهه‌های پایانی قرن بیستم به طور جزء‌، و هنر و انسان این دوران به طور کل‌، بی نیاز از روایت عینی‌، دغدغه‌ای فراتر از بازنمایاندن صرف دارد. هرچند عادلانه نیست که نگاه‌های ویوالدی و بتهوون را با مالر‌، و این هر سه را با رویکرد مسیان یکسان بدانیم.

 علیرضا مشایخی، سمفونی شمارۀ 2 (تهران) بازنمایی مفهوم مدرنیزم شهری

(مقاله‌ای انتقادی و تحلیلی دربارۀ سمفونی تهران و موسیقی مشایخی در ارتباط با جامعۀ ایران)*

 

 

چکیده:

منابع: 

 

-استراوینسکی‌، ایگور. بوتیقای موسیقی‌، ترجمۀ ناتالی چوبینه. تهران:چنگ‌، 1381

-براهنی‌، رضا. خطاب به پروانه‌ها  و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. چاپ دوم‌، تهران:مرکز‌، 1388

-پروست‌، مارسل. در جستجوی زمان از دست رفته. ترجمۀ مهدی سحابی‌، تهران:مرکز‌، 1385

-راسل‌، برتراند. تاریخ فلسفۀ غرب. ترجمۀ نجف دریا بندری‌، چاپ هفتم‌، تهران:پرواز‌، 1390

-رولان‌، رومن. زندگی بتهوون. ترجمۀ محمد مجلسی‌، تهران:دنیای نو‌، 1383

-زندباف‌، حسن. موسیقی کلاسیک در سدۀ بیستم‌، تهران:روزنه‌، 1387

-زیمل‌، گئورگ. کلانشهر و حیات ذهنی. ترجمۀ یوسف اباذری. «تهران یعنی کجا»‌، سازمان زیباسازی شهر تهران‌، گردآوری و تدوین شمیم مستقیمی

-گات‌، بریس. دانشنامۀ زیبایی شناسی. ترجمۀ گروه مترجمان‌، چاپ سوم‌، تهران:فرهنگستان هنر‌، 1386

-گریفیث‌، پل. یک قرن موسیقی مدرن. ترجمۀ کیوان میرهادی‌، تهران:افکار‌، 1383

-گیدنز‌، انتونی. جامعه شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری‌، چاپ دوازدهم‌، تهران:نی‌، 1383

-ماری‌، کریس. نویسندگان برجستۀ قلمرو هنر‌، از عهد کهن تا پایان سدۀ نوزدهم. ترجمۀ صالح طباطبایی‌، تهران:فرهنگستان هنر‌، 1384

-مشایخی‌، علیرضا. اصوات خوشحال الکترونیک‌، (کتابچۀ لوح فشرده)‌، تهران:حوزۀ هنری‌، 1384

-مشایخی‌، علیرضا. سمفونی تهران(سمفونی شمارۀ 2)‌، (کتابچۀ  لوح فشرده)‌، تهران:ماهور‌، 1382

-مشایخی‌، علیرضا. سمفونی شمارۀ 3‌، (کتابچۀ لوح فشرده)‌، تهران:هرمس‌، 1386

-مشایخی‌، علیرضا. سمفونی شمارۀ 8 برای پیانو و ارکستر‌، آخر زمان. (کتابچۀ لوح فشرده)‌، تهران:حوزۀ هنری

-مشایخی‌، علیرضا. شهرزاد‌، قصه‌ای در 9 فصل برای پیانو‌، اپوس 115‌، (لوح فشرده)‌، تهران:دانشگاه تهران‌، 1383

-مشایخی‌، علیرضا. فردا بدون من‌، تهران:مکتب تهران‌، 1389

-مشایخی‌، علیرضا. همۀ آن سال‌های بی خاطره‌، تهران:آرویج‌، 1383

-ویلکینسون‌، رابرت. هنر‌، احساس و بیان. ترجمۀ امیر مازیار‌، چاپ دوم‌، تهران:فرهنگستان هنر‌، 1388

-هرست هاوس‌، رزالین. بازنمایی و صدق. ترجمۀ امیر نصری‌، چاپ دوم‌، تهران:فرهنگستان هنر‌، 1388

 

Bernstien,Leonard. Young People`s Concerts,What does music mean?,Presented by Lenord Bernstein Office,Inc. 1990. Original broadcast:January 18,1958

 

 

معماری و شهر در آثار هاپر

هنر: 
معماری و شهر در آثار هاپر
نویسنده: 
خیزران اسماعیل زاده

اختصاصی معمارنت- ادوارد هاپر Edward Hopper (1882-1967) نقاش رئالیست امریکایی بود که آثاری به شیوۀ رنگ روغن، آبرنگ و گراوور تیزابی از وی باقی مانده است؛ هرچند بیش از هر چیز در تکنیک رنگ روغن شهرت دارد. در کودکی روحیه‌ای خجالتی و جمع‌گریز داشت که او را مشتاق نقاشی می‌کرد، روحیه‌ای که تا بزرگسالی هم همواره با او بود و بخشی از شخصیت وی را ساخت که در خلق جهان آثارش هم بی‌تأثیر نبود.

 

اختصاصی معمارنت- ادوارد هاپر Edward Hopper (1882-1967) نقاش رئالیست امریکایی بود که آثاری به شیوۀ رنگ روغن، آبرنگ و گراوور تیزابی از وی باقی مانده است؛ هرچند بیش از هر چیز در تکنیک رنگ روغن شهرت دارد. در کودکی روحیه‌ای خجالتی و جمع‌گریز داشت که او را مشتاق نقاشی می‌کرد، روحیه‌ای که تا بزرگسالی هم همواره با او بود و بخشی از شخصیت وی را ساخت که در خلق جهان آثارش هم بی‌تأثیر نبود.

 

منابع: 

•    مارشال برمن، تجربۀ مدرنیته(هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود)؛ ترجمۀ مراد فرهاد پور، تهران: طرح نو، چاپ ششم، 1386.
•    http://places.designobserver.com
•    http://cityarts.info/2013/09/02/edward-hopper-at-the-movies%E2%80%AF/
•    http://www.andishesara.com
•    http://www.slate.com/slideshows/arts/the-architecture-of-edward-hopper.h...
•    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86
•    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87...

 

گورستان سینما

هنر: 
گورستان سینما

سفرنویس هم شورش را درآورده فقط گورستان، آرامستان و … حالا این بار رفته دنبال گورستان سینما، تنها گورستان سینمای دنیا کجاست؟ گورستان سینمای هالیوود! گورستان سینمای بالیوود! نه آدرس گورستان سینما این استّ؛ تهران، خیابان لاله زار، ‌گورستان سینما با درصد آمونیاک فراوان در روبروی درهایش! گورستانی که یا انبارند یا پفک فروشی، یا بسته‌اند یا ویرانه، برنامه‌ای هم برای گورستان سینما وجود ندارد. ۲۱شهریور روز ملی سینما بود، اهالی سینما هم از بازگشایی خانه سینما خوشدل اما کسی یاد سینماهای متروکه و مخروبه تهران نبود.

 

سفرنویس هم شورش را درآورده فقط گورستان، آرامستان و … حالا این بار رفته دنبال گورستان سینما، تنها گورستان سینمای دنیا کجاست؟ گورستان سینمای هالیوود! گورستان سینمای بالیوود! نه آدرس گورستان سینما این استّ؛ تهران، خیابان لاله زار، ‌گورستان سینما با درصد آمونیاک فراوان در روبروی درهایش! گورستانی که یا انبارند یا پفک فروشی، یا بسته‌اند یا ویرانه، برنامه‌ای هم برای گورستان سینما وجود ندارد. ۲۱شهریور روز ملی سینما بود، اهالی سینما هم از بازگشایی خانه سینما خوشدل اما کسی یاد سینماهای متروکه و مخروبه تهران نبود.

 

منابع: 

سایت سفرنویس

 

ملاحظه‌ای در باب هنر ایران و تفکر نوین

هنر: 
ملاحظه‌ای در باب هنر ایران و تفکر نوین
نویسنده: 
محمدعلی مرادی

اختصاصی معمارنت- هنر به مثابه یکی از ارکان فرهنگ و تمدن جایگاه خاص و ویژه‌ای در روابط انسانی و جامعه بشری دارد و اینک دریافته شده است که این پدیده چه نقش حیاتی در زندگی جوامع انسانی بازی می‌کند. هنر در هر جامعه‌ای در بستر فکری، فرهنگی، دینی و اعتقادی و شرایط تاریخی و جغرافیای آن جامعه شکل می‌گیرد.

اختصاصی معمارنت- هنر به مثابه یکی از ارکان فرهنگ و تمدن جایگاه خاص و ویژه‌ای در روابط انسانی و جامعه بشری دارد و اینک دریافته شده است که این پدیده چه نقش حیاتی در زندگی جوامع انسانی بازی می‌کند. هنر در هر جامعه‌ای در بستر فکری، فرهنگی، دینی و اعتقادی و شرایط تاریخی و جغرافیای آن جامعه شکل می‌گیرد.

 

معماری و سینمای ژاک تاتی

هنر: 
معماری و سینمای ژاک تاتی
نویسنده: 
هادی مشهدی

گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «وقت بازی»
نویسنده: هادی مشهدی
سه‌شنبه، پنجم شهریور، دومین نشست نمایش و نقد فیلم، با موضوع شهر و سینما، در مرکز فرهنگی شهر کتاب، با حضور دکتر امیرعلی نجومیان برگزار شد. در این نشست فیلم «وقت بازی» ساختۀ ژاک تاتی نمایش داده شد. این فیلم محصول فرانسه در دهۀ شصت است. وقت بازی، چالش‌های انسان در رویارویی با وضعیت مدرنیته را در قالبی کمیک بررسی و بازنمایی کرده است.

 

 

گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «وقت بازی»

سه‌شنبه، پنجم شهریور، دومین نشست نمایش و نقد فیلم، با موضوع شهر و سینما، در مرکز فرهنگی شهر کتاب، با حضور دکتر امیرعلی نجومیان برگزار شد. در این نشست فیلم «وقت بازی» ساختۀ ژاک تاتی نمایش داده شد. این فیلم محصول فرانسه در دهۀ شصت است. وقت بازی، چالش‌های انسان در رویارویی با وضعیت مدرنیته را در قالبی کمیک بررسی و بازنمایی کرده است.

منابع: 

سایت شهرکتاب

 

ونیز بر پردۀ عصر پنجشنبه

هنر: 
ونیز بر پردۀ عصر پنجشنبه
نویسنده: 
شهریار سیروس

معمارنت- شرح مکتب ونیز مطلبی است که در پی برگزاری دومین جلسه نمایش فیلم در بیست و هفتم تیر 1392 نگاشته شده و مباحث مطروحه در باب نمایش فیلمی دربارۀ معماری ونیز را انعکاس می‌دهد. در این نشست که به همت مؤسسه منظر پایدار، مؤسسه جهان باغ ایرانیان، سایت معمارنت، انجمن مفاخر معماری برپا شد، افرادی چون شهریار سیروس و فریبرز جبارنیا به سخنرانی پرداختند. مطلبی که مطالعه می‌کنید متن ارائه شده توسط شهریار سیروس در این نشست است:

 

معمارنت- شرح مکتب ونیز مطلبی است که در پی برگزاری دومین جلسه نمایش فیلم در بیست و هفتم تیر 1392 نگاشته شده و مباحث مطروحه در باب نمایش فیلمی دربارۀ معماری ونیز را انعکاس می‌دهد. در این نشست که به همت مؤسسه منظر پایدار، مؤسسه جهان باغ ایرانیان، سایت معمارنت، انجمن مفاخر معماری برپا شد، افرادی چون شهریار سیروس و فریبرز جبارنیا به سخنرانی پرداختند. مطلبی که مطالعه می‌کنید متن ارائه شده توسط شهریار سیروس در این نشست است:

 

تفاوت‌های فرهنگی در هنر پاکستان

هنر: 
تفاوت‌های فرهنگی در هنر پاکستان
نویسنده: 
ساجده وندال

معمارنت-پاکستان دو ورودی غربی و شمال‌غربی به سوی شبه‌قاره‌ی هند را می‌گشاید. فرهنگ «هاراپا» نخستین تمدن شناخته‌شده‌ی هندی، در پاکستان پدید آمد و بعد از آن، این کشورشاهد ورود شماری از کسانی‌ بود که بعدهاهند را موطن خود ساختند. از زمان آریاییان می‌توان مردم زیادی را ردیابی کرد که جذب ثروت و غنای هند شدند، برخی آن را غارت کرده و بازگشتند و عده‌ای در این سرزمین باقی ماندند.

 

مترجم: خیزران اسماعیل‌زاده

 

منابع: 

معمارنت با درج بخشی از تصاویر

ریشه‌های مدرنیسم

هنر: 
ریشه‌های مدرنیسم
نویسنده: 
کریستوفر ویتکومب

معمارنت- تا دوران متأخر عموماً واژه‌ی «مدرن» به «معاصر بودن» اشاره داشت؛ چرا که هر هنری در زمان خلق خود مدرن محسوب می‌شود. «چنینو چنینی » نویسنده و نقاش ایتالیایی در کتاب خود با عنوان «رساله‌ی هنرمندان » که در اوایل سده‌ی پانزدهم میلادی نوشته شد؛ شرح می‌دهد که «جوتو » نقاشی را «مدرن» ساخته‌است. همین‌طور نوشتار «جورجو وازاری » در قرن شانزدهم، هنر عصر خویش را مدرن می‌شمارد.

 

مترجم: خیزران اسماعیل‌زاده