باغ شهرشاه طهماسب در واژگان شاعر و نقاش وی
تاریخ درج در سایت: 19/04/2013 تعداد بازدید: 6,351 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مهوش عالمی

معمارنت- طولانی‌ترين توصيف موجود از باغی در دوره صفوی، خمسه ای است به قلم عبدی بيك شيرازی ملقب به نويدی دروصف باغهايی كه شاه طهماسب (76-1524 ميلادی) در قزوين سا خت. 1 خواهيم ديد كه اين باغها ورای نقشه ای هندسی میباشند،  كه توسط جويهای آبی منشعب از حوضی مركزی به چهار قسمت تقسيم شده،...

«منظر» یا «نظر»؟
تاریخ درج در سایت: 16/04/2013 تعداد بازدید: 7,474 تعداد نظرات 0
نویسنده:
حبیب‌الله شیبانی...

در یک روز آخرِ سال 90، فرصتی پیش آمد تا در جمعی منسجم به بحثِ معماری منظر بپردازیم. هم از دید نظری و مفهومی و هم از وجه حرفه‌ای و کاربردی. طبیعی است در خلالِ بحث، موضوعاتِ عام و شایعِ معماری و شهرسازی هم مطرح شدند. بحثِ پردامنه‌ای بود و ما بالاجبار، به دلیل خست فضا در نشریه، تن به...

جستاری در نشانه‎شناسی شهری
تاریخ درج در سایت: 15/04/2013 تعداد بازدید: 5,231 تعداد نظرات 0
نویسنده:
حمید ماجدی، ...

چکیده
امروزه توجه به مفهوم نشانه‌ها در شهر، به عنوان یکی از دغدغه‌های حرفه‌مندان و نظریه‌پردازان شهری تبدیل شده است.به کارگیری نشانه‌شناسی به مثابۀ ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره‌ها و دلالت‌های تصریحی و تلویحی در ساختار شهر، نمودی از...