نتایج نهایی مسابقه طراحی فاز دو برج میلاد

هیات داوران مسابقه بین المللی طراحی فاز دوم برج میلاد، پس از بررسی آثار ارائه شده از سوی 31 شرکت معماری داخلی و بین المللی سه طرح برگزیده را مشخص کردند.

هیات داوران مسابقه بین المللی طراحی فاز دوم برج میلاد، پس از بررسی آثار ارائه شده از سوی 31 شرکت معماری داخلی و بین المللی سه طرح برگزیده را مشخص کردند.
هاشم هاشم نژاد، محمود گلابچی، کامبیز نوایی و محمد بهشتی که داوری این مسابقه بین‌المللی را بر عهده داشتند. در مرحله نخست از میان 31 اثر، هفت اثر را به عنوان آثار نهایی انتخاب کردند که از میان این هفت اثرنیز سه اثر به عنوان آثار اول تا سوم انتخاب شدند.
زاها حدید معمار بین المللی، شرکت مشاورین عرصه و یک شرکت طراحی و معماری از کشور چین به ترتیب به عنوان طرح‌های اول تا سوم معرفی شدند.
این آثار طی یک فراخوان بین المللی طراحی و معماری در خرداد ماه امسال به دفتر برج میلاد ارائه شده بود.
لازم به ذکر است که هر سه اثر قابلیت اجرا شدن در فاز دوم برج میلاد را دارد، اما هم اکنون اجراکنندگان فاز دوم برج میلاد در حال مذاکره با سه نفر برنده نخست هستند تا در نهایت یکی از این سه اثر برای اجرای فاز دوم برج میلاد تهران انتخاب شود.
هم اکنون گروه کارشناسی در حال اتمام مطالعات و تجهیز کارگاه برای ساخت فاز دوم برج میلاد هستند.
فاز دوم برج میلاد تهران شامل هتل و ساختمان اداری و تجاری برج میلاد است.

http://www.kohandezh.com/fa/index.asp?p=Article&pa=1
 

تصاویر: