بررسی «کومش سبز» در مرکز تاریخی سمنان

بررسی «کومش سبز» در مرکز تاریخی سمنان

معمارنت- صدو یکمین گفتمان هنر معماری طرح ساماندهی مرکز تاریخی سمنان را به نقد خواهد نشست.
در این نشست که در دومین چهارشنبه پاییز، 10 مهرماه برگزار می‎شود علاوه بر محمد منصور فلامکی، محمد سعید ایزدی و علیرضا قلی‎نژاد میهمانانی از سمنان نیز حضور دارند. محمدهادی عموزاده، علی همتی و محمد طاهریان با شرکت در جلسه به ارائۀ این طرح خواهد پرداخت.

 

این جلسه به همت بهروز مرباغی و نگار جوکار و با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران برپا شده و در موزۀ هنرهای امام علی (ع) از ساعت 16 تا 19 پذیرای علاقه‎مندان است.

 

 

معمارنت- صدو یکمین گفتمان هنر معماری طرح ساماندهی مرکز تاریخی سمنان را به نقد خواهد نشست.
در این نشست که در دومین چهارشنبه پاییز، 10 مهرماه برگزار می‎شود علاوه بر محمد منصور فلامکی، محمد سعید ایزدی و علیرضا قلی‎نژاد میهمانانی از سمنان نیز حضور دارند. محمدهادی عموزاده، علی همتی و محمد طاهریان با شرکت در جلسه به ارائۀ این طرح خواهد پرداخت.

 

این جلسه به همت بهروز مرباغی و نگار جوکار و با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران برپا شده و در موزۀ هنرهای امام علی (ع) از ساعت 16 تا 19 پذیرای علاقه‎مندان است.