بررسی پایگاه‌های میراث جهانی در هفتۀ پژوهش

بررسی پایگاه‌های میراث جهانی در هفتۀ پژوهش

معمارنت- مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی با همکاری انجمن دانش‌آموختگان، نشست تخصصی پایگاه‌های میراث جهانی را در هفته پژوهش برگزار می نماید.

 

در این نشست با تمرکز بر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز و پایگاه میراث جهانی چغازنبیل دربارۀ پایش محیطی بناها و محوطه‌های تاریخی گفتگو می‎شود.
برگزار کنندگان این برنامه از ساعت 9 تا 18 روز یکشنبه 24 آذر 92 در سالن همایش مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

 

 

معمارنت- مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی با همکاری انجمن دانش‌آموختگان، نشست تخصصی پایگاه‌های میراث جهانی را در هفته پژوهش برگزار می نماید.

 

در این نشست با تمرکز بر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز و پایگاه میراث جهانی چغازنبیل دربارۀ پایش محیطی بناها و محوطه‌های تاریخی گفتگو می‎شود.
برگزار کنندگان این برنامه از ساعت 9 تا 18 روز یکشنبه 24 آذر 92 در سالن همایش مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.