بزرگداشت سون هدین: از یخبندان تا کویر

بزرگداشت سون هدین: از یخبندان تا کویر

معمارنت- «از یخبندان تا کویر» عنوان سمینار بزرگداشت کویرنورد مشهور سوئدی، «سون‌هدین» است که طی سه سفر خود به ایران در سالهای 1886- 1890- 1906 کویرها و بیابان‌های ناشناخته‌ی ایران را درنوردید.
این مراسم به همت بخش فرهنگی سفارت سوئد در ایران، «سازمان زمین‌شناسی و  اکتشافات معدنی کشور»، «کانون دوستداران فرهنگ و طبیعت ایران» و «کمیته ملی دامپزشکی بورگلات» در ایران و با همکاری پایگاه اینترنتی «کویرها و بیابان‌های ایران» چهارشنبه مورخ سوم خرداد 91 از ساعت 9 الی 12 در سالن همایش‌های «سازمان زمین‌شناسی کشور» واقع در خیابان آزادی، خیابان معراج برگزار می‌شود.

معمارنت- «از یخبندان تا کویر» عنوان سمینار بزرگداشت کویرنورد مشهور سوئدی، «سون‌هدین» است که طی سه سفر خود به ایران در سالهای 1886- 1890- 1906 کویرها و بیابان‌های ناشناخته‌ی ایران را درنوردید.
این مراسم به همت بخش فرهنگی سفارت سوئد در ایران، «سازمان زمین‌شناسی و  اکتشافات معدنی کشور»، «کانون دوستداران فرهنگ و طبیعت ایران» و «کمیته ملی دامپزشکی بورگلات» در ایران و با همکاری پایگاه اینترنتی «کویرها و بیابان‌های ایران» چهارشنبه مورخ سوم خرداد 91 از ساعت 9 الی 12 در سالن همایش‌های «سازمان زمین‌شناسی کشور» واقع در خیابان آزادی، خیابان معراج برگزار می‌شود.
در این مراسم ضمن معرفی آثار «سون هدین» از جمله کتاب «به سوی هندوستان از راه زمین» که در ایران با نام «کویرهای ایران» توسط زنده‌یاد «پرویز رجبی» ترجمه شده‌است، تصاویری که وی از کویرها و میراث فرهنگی و طبیعی ایران در آن تاریخ گرفته و یا ترسیم کرده‌است به نمایش درمی‌آید. همچنین تصاویری از مسیر حرکت «سون هدین» در ایران که در سالهای اخیر توسط پایگاه کویرها و بیابان‌های ایران گرفته شده‌است، نمایش داده می‌شود. سخنرانان این سمینار «اریک سالمگرن وان شانتز»، «محمد احیایی»، «جعفر صبوری»، «سیاوش صفاریان پور» و دکتر «لک» هستند.