تخریب مسجد دوره سلجوقی در قزوین برای احداث خیابان

نویسنده کتاب تاریخی «اودلاجان» گفت: ناراحتی بسیار عمیقی دارم، زیرا مسجد حیدریه قزوین را که دارای کتیبه‌های سلجوقی است می‌خواهند تخریب کنند و از بین ببرند و به جایش خیابان بکشند.
به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا؛ ناصر تکمیل همایون اظهار کرد: حدود 3 روز پیش از این مجموعه دیدن کردم و قرار است خیابانی از عالی‌قاپو بکشند و آن را به بیرون شهر وصل کنند. این خیابان دقیقا از بافت مربوط به دوره سلجوقیه عبور می‌کند. ما در این دوره تاریخی همه‌ی بافت‌ها را داشتیم که در دوره صفویه مرمت می‌شود و در دوره قاجاریه هم وجود داشته است. در این محله و بافت چندین آثار تاریخی وجود دارد که مهمترین آن مسجد حیدریه است.
این قزوین‌شناس ادامه داد: این مسجد متعلق به دوره سلجوقیان است که کتیبه هم دارد. بعد از آن مدرسه حیدریه است که مدرسه دینی دوره سلجوقی بوده که در دوران معاصر تبدیل به دبیرستان رهنما شده است. حمام بسیارقدیمی 200 ساله "بلاغی" و حمام "پیر سال"، "مسجد بلاغی" و امامزاده علی و آمنه خاتون و مزار حمدالله مستوفی که تمام مورخین اروپایی زمانی که صحبت از ایران می‌شود از او نام می‌برند، در مسیر این خیابان قرار دارند که همه‌ی این مکان‌هایی را که نام بردم از بین می‌برند و به تمام زیبایی و بافت منطقه آسیب می‌زند؛ در حالی که اگر مسیر این خیابان را از سمت شمال در نظر می‌گرفتند نه تنها این بافت تاریخی آسیب نمی‌بیند، بلکه خیابان هم کشیده می‌شود.
او اظهار کرد: مقداری از این خیابان کشیده شده و بخشی از بافت قدیمی منطقه از بین رفته است. این کار با مقاومت اداره میراث فرهنگی قزوین متوقف شده است و اگر میراث فرهنگی کمی سکوت کند ادامه خیابان انصاری شرقی از داخل مسجد "حیدریه" کشیده می‌شود.

ویسنده کتاب «اودلاجان» اضافه کرد: به نظر من این بزرگترین جنایتی است که می‌توانند انجام دهند و متاسفانه شهرداری اصرار به انجام این کار دارد نهمایون تصریح کرد: مردم در این‌باره بسیار حساس شده‌اند و می‌دانند که مسجد حیدریه یک مسجد تاریخی پایدار است، چون ما در جهان مسجدی که مربوط به دوره سلجوقی باشد خیلی کم داریم. مردم قزوین این مسجد را مانند بچه خودشان می‌دانند و در این‌باره بسیار مقاومت کرده‌اند.
همایون گفت: در همه جای ایران این خیابان‌کشی‌ها مطرح است، اما باید در این زمینه مطالعه شود و نیاز مردم را با حفظ بافت تاریخی تامین کنند. بهترین کار این است که شهرداری و میراث فرهنگی با مشورت هم بهترین راه را برای ادامه این خیابان انتخاب کنند؛ اگرچه این خیابان از هر طرف که عبور کند باعث تخریب بخشی از بافت تاریخی می‌شود، اما حداقل به مسجد حیدریه آسیب نمی‌رساند.

.