گزارش نشست نهم يكصد معمار يكصد انتخاب

«جمع بندی نشست نهم»

 

یادی از نظام عمری، معمار فروتن و بزرگوار تازه از دست رفته، با تاکید بر نگاه عباس کیارستمی در ستایش زندگی، مقدمه آغاز نشست نهم «يكصد معمار يكصد انتخاب» بود. نشستی که در آن با معرفی 8 اثر برتر دیگر، تعداد آثار معرفی شده به 77 رسید. باور بر این است که با این برنامه، تازه، سرچشمه ها و سرنخ ها برای رونمایی از تعداد کثیری از آثار معماری برتر ایران کشف شده است. هنوز، هیچ اثری از استانهای بزرگی چون فارس، آذزبایجان ها، و اردبیل معرفی نشده است. از استان بزرگ خراسان با معماری ارزشمند خود، تنها دو اثر معرفی شده که در حوضه یادمان و موزه بودند. هنوز از استان بوشهر، استان سیستان و بلوچستان هیچ اثری معرفی نشده است. از استان بزرگ خوزستان تنها یک اثر معرفی شده والی آخر.

 

برای مشاهده ادامه مطلب فایل زیر را دریافت نمائید ...

 

دانلود فایل: