مروری بر مقالات حوزه سکونت گاه های غیررسمی (بخش اول)

دفتر مسکن گروه های کم درآمد

گردآوری: سوسن مومنی
مقدمه
این یادداشت خلاصه‌ای از مفاهیم مختلف مرتبط با بحث سکونتگاه‌های غیررسمی را بیان می‌کند که توسط پژوهشگران، اساتید و محققان در قالب مقالات به چاپ رسیده اند. در این یادداشت سعی بر آن است تا کلیه مفاهیم شامل واژه‌شناسی، مبانی نظری و مفهومی و موضوعات مختلف مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی به طور خلاصه در دو بخش جمع‌آوری گردند. هدف از تهیه این یادداشت کمک به شرکت‌کنندگان مسابقه معمارنت می‌باشد که با موضوع ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی در 4 شهر نیشابور، زاهدان، تبریز و اهواز برگزار خواهد شد، تا با مطالعه‌ی اجمالی بتوانند به ابعاد مختلف این موضوع اشراف یابند...
ادامه مطلب ...

منابع: 
منبع عکس: جام جم، بختیار صمدی