آناهیتا تیموریان

گزیده ای از آثار آناهیتا تیموریان

متولد ۱۳۵۰ در تهران و متأهل است. کارشناسی ارشد معماری را در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران به پایان رسانده است. زمینه های فعالیت شغلی او تصویرگری، نویسندگی، نقاشی، شعر و طراحی داخلی است.

متولد ۱۳۵۰ در تهران و متأهل است. کارشناسی ارشد معماری را در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران به پایان رسانده است. زمینه های فعالیت شغلی او تصویرگری، نویسندگی، نقاشی، شعر و طراحی داخلی است.
جوایز و آثار او از آغاز فعالیت هنری اش به ترتیب از قرار زیرند:

جوایز

-    لوح تقدیر از جشنوارۀ تجلی احساس (نمایشگاه نقاشی زنان ایران)؛ ۱۳۷۵
-    لوح تقدیر از انجمن ملی حمایت از کودکان در ایران؛ ۱۳۷۶
-    لوح تقدیر از جشنوارۀ تجلی احساس (نمایشگاه نقاشی زنان ایران)؛ ۱۳۷۷   
-    مدال برنز از Noma concours  وابسته به یونسکو، ژاپن؛ ۱۳۷۸
-    لوح تقدیر از آموزش و پرورش کودکان استثنایی برای تصویرگری کتب درسی ایران؛  ۱۳۷۹
-    لوح تقدیر از دفتر ریاست جمهوری ایران (سید محمد خاتمی) به عنوان بهترین تصویرگر زن زیر ۳۰ سال؛ ۱۳۷۹  
-    مدال برنز از Noma concours  وابسته به یونسکو، ژاپن؛ ۱۳۸۰
-    برگزیدۀ دهمین جشنوارۀ کتاب کودک و نوجوانِ کانون پرورش فکری؛ ۱۳۸۱
-    لوح تقدیر از نمایشگاه تصویرگری بلگراد؛ ۱۳۸۱
-    جایزۀ ویژه از نمایشگاه Teatrio ایتالیا؛ ۱۳۸۲
-    جایزۀ مرکز بین المللی مطالعات ادبی کودکان و نوجوانان: اُکتاگونال، فرانسه؛ ۱۳۸۲
-    لوح تقدیر برای برگزاری جشنوارۀ ادبیات کودکان اروپا در ایران؛ ۱۳۸۲
-    لوح تقدیر از نمایشگاه Teatrio  ایتالیا؛ ۱۳۸۳
-    جایزۀ دوم از نمایشگاه تصویرگریKatha ، هندوستان؛ ۱۳۸۳
-    منتخب در نمایشگاه تصویرگری بلگراد؛ ۱۳۸۷
-    جایزۀ نخست فیلمنامۀ بلند سینمایی فستیوال فیلمنامه نویسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ ۱۳۹۰

کتاب ها

-    جا برای همه هست
-    کشتی کاغذی
-    بچۀ همه
-    سیرک
-    من می ترسم
-    ماه بود و روباه
-    عروسک سارا
-    ماه من، ماه ما
-    زاغ و روباه
-    کوچی آقا و موش بانو
-    بابا زمین
-    دختری از شهر لال و بال
-    آلبوم عکس
-    قورباغه ها
-    آدولف جادوگر بزرگ
-    عشق های عوضی
-    کلاغ ها سیصد سال عمر می کنند

نمایشگاه ها  

-    نمایشگاه گروهی نقاشی، فرهنگسرای شفق، تهران؛ ۱۳۷۴
-    نمایشگاه تجلی احساس، چهارمین نمایشگاه گروهی نقاشی زنان ایران، فرهنگسرای نیاوران، تهران؛ ۱۳۷۵
-    نمایشگاه انفرادی نقاشی، فرهنگسرای شفق، تهران؛ ۱۳۷۶
-    نمایشگاه تجلی احساس، پنجمین نمایشگاه گروهی نقاشی زنان ایران، فرهنگسرای نیاوران، تهران؛ ۱۳۷۷
-    نمایشگاه گروهی Noma concours ، ژاپن؛ ۱۳۷۸
-    نمایشگاه گروهی نقاشی، فرهنگسرای شفق، تهران؛ ۱۳۷۸
-    نمایشگاه انفرادی نقش ساخته ها با عنوان نمادهای بومی ایران، شهرکتاب آرین، تهران؛ ۱۳۷۹
-    نمایشگاه گروهی Noma concours ، ژاپن؛ ۱۳۸۰
-    نمایشگاه انفرادی نقش ساخته ها با عنوان نمادهای بومی ایران، شهرکتاب میرداماد، تهران؛ ۱۳۸۰
-    نمایشگاه جهان عاشقانه ها، پنجمین نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک، فرهنگسرای نیاوران، تهران؛ ۱۳۸۱
-    نمایشگاه گروهی تصویرگری، بلگراد؛ ۱۳۸۱
-    نمایشگاه گروهی تصویرگری، Teatrio، ایتالیا؛ ۱۳۸۲
-    نمایشگاه گروهی تصویرگری،  Teatrio، ایتالیا؛ ۱۳۸۳
-    نمایشگاه گروهی تصویرگری، Katha، هندوستان؛ ۱۳۸۳
-    بینال Bratislava ؛ ۱۳۸۳
-    نمایشگاه گروهی تصویرگری، Mantova، ایتالیا؛ ۱۳۸۶
-    بینال  Drugi Hrvatski  زاگرب؛ ۱۳۸۶
-    نمایشگاه انفرادی تصویرگری، سفارت مکزیک، تهران؛ ۱۳۸۶
-    نمایشگاه گروهی تصویرگری، بلگراد؛ ۱۳۸۷
-    نمایشگاه گروهی نود هنرمند منتخب سه نسل، گالری آرت سنتر، تهران؛ ۱۳۸۸
-    نمایشگاه ماهی، پیانو و باد، مونیخ، آلمان؛ ۱۳۸۸

تجربه ها

 
-    تصویرسازی کتاب آمادگی ۱ ناشنوایان؛ ۱۳۷۸
-    تصویرسازی کتاب فارسی پایۀ اول ناشنوایان (تکمیلی)؛ ۱۳۷۸
-    تصویرسازی کتاب فارسی پایۀ دوم ناشنوایان (تکمیلی)؛ ۱۳۷۸
-    اجرای نقاشی دیواری برای خانۀ ادبیات نروژ، اسلو؛ ۱۳۷۸
-    اجرای نقاشی دیواری برای نمایشگاه شرکت نوکیا در ایران و دوبی؛ ۱۳۸۳
-    اجرای ۲۴۰ عدد تابلوی نقاشی، هتل پارس تبریز؛ ۱۳۸۰
-    اجرای نقاشی دیواری برای هتل پارس تبریز؛ ۱۳۸۰
-    اجرای نقاشی دیواری در امارات مال، دوبی؛ ۱۳۸۵
-    کارشناسی امور هنری در میزگردهای سه گانۀ جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد؛ ۱۳۸۱
-    انجام پروژۀ طراحی داخلی برای شرکت EASE انگلستان؛ ۱۳۷۷
-    تدریس دروس ترکیب طراحی در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران؛ ۱۳۷۹
-    تدریس طراحی و راندو در دانشگاه پردیس معمار؛ ۱۳۸۷-۱۳۸۶

 

تصویرگری
نقاشی