مسجد امام حسن مجتبی(ع

مسجد امام حسن مجتبی(ع

معمارنت- طراحی مسجد امام حسن مجتبی‌(ع) در محله طرشت تهران، در زمينی واقع در زير پل يادگار امام در ارديبهشت 1387 به عنوان مکانی جهت تجمع و برگزاری مراسم مذهبی ويژه ورزشکاران تعريف شد که طرح مهندسين مشاور شروان به عنوان رتبه اول انتخاب گرديد.

 

مسابقه طراحی مسجد امام حسن مجتبی‌(ع)  (تهران-طرشت)
برگزار کننده: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
تاريخ برگزاری: ارديبهشت 1387
رتبه اول: مهندسين مشاور شروان
مدير پروژه: علی حدادی
مدير طراحی: هومن تحويلدار

 

معمارنت- طراحی مسجد امام حسن مجتبی‌(ع) در محله طرشت تهران، در زمينی واقع در زير پل يادگار امام در ارديبهشت 1387 به عنوان مکانی جهت تجمع و برگزاری مراسم مذهبی ويژه ورزشکاران تعريف شد که طرح مهندسين مشاور شروان به عنوان رتبه اول انتخاب گرديد.
برنامه فيزيکی طرح بطور کلی شامل فضاهای زير است:
1.    شبستان مسجد و فضاهای مربوطه
2.    سالن اجتماعات و فضاهای مربوطه
3.    فضاهای تجاری و اداری و آموزشی

 

با توجه به دسترسی‌های موجود در سايت، طرح مسجد به صورت حجمی پيوسته بوده که از روی زمين بلند
شده و در نهايت در فضای گنبدخانه بر روی زمين می‌نشيند. اين حرکت علاوه بر ايجاد حس سبکی و تعليق که متناسب با روحيه و احساس اغلب مراجعين به اين مسجد يعنی ورزشکاران است، فضاهای مورد نياز را به گونه‌ای سازماندهی می‌کند که قسمت‌های تجاری، آموزشی و اداری در ارتباط مستقيم با فضای پياده شهری قرار گرفته، صحن مسجد، شبستان و فضاهای مربوطه با استفاده از رمپ و پله‌هايی کم ارتفاع به طبقه اول منتقل شده و سالن اجتماعات نيز با استفاده از دهانه بلند سازه گنبدخانه در طبقات زير شبستان قرار می‌گيرد. مصالح  اصلی بنا بتن خودتراکم بوده، به گونه‌ای که علاوه بر سازه مسجد نمای نهايی آن را با ترکيبی از کاشی و شيشه شکل می‌دهد.

 

نماهای سه بعدی بنا:

 

 

 

 

 

 

برش‌های عمودی:

 

 

 

پلان‌ها:

 

 

برش مقطعی: