تاریخ درج در سایت: 29/08/2016 تعداد بازدید: 737 تعداد نظرات: 0

یکصد معمار،‌ یکصد انتخاب
نشست هشتم، 19 خردادماه 1395
بیانیه

متاسفانه، امروز ایرادگرفتن از معماری معاصر ایران نقل محافل است...

تاریخ درج در سایت: 29/08/2016 تعداد بازدید: 713 تعداد نظرات: 0

یکصد معمار، یکصد انتخاب
نشست هفتم: 22 اردیبهشت‌ماه 1395 خورشیدی
موزه هنرهای دینی امام علی(ع)

گزارش چهل‌وسوم
«جمع‌بندی نشستِ هفتم»

نخستین نشست «یکصد معمار،‌یکصد انتخاب»‌ در...

تاریخ درج در سایت: 29/08/2016 تعداد بازدید: 623 تعداد نظرات: 0

...

تاریخ درج در سایت: 29/08/2016 تعداد بازدید: 712 تعداد نظرات: 0

«جمع بندی نشست نهم»

 

یادی از نظام عمری، معمار فروتن و بزرگوار تازه از دست رفته، با تاکید بر نگاه عباس کیارستمی در ستایش زندگی، مقدمه آغاز نشست نهم «يكصد معمار يكصد انتخاب» بود. نشستی که در آن با معرفی 8 اثر برتر دیگر، تعداد آثار معرفی شده به 77 رسید. باور بر این است که با این...

تاریخ درج در سایت: 12/06/2016 تعداد بازدید: 1,353 تعداد نظرات: 0

«جمع بندی نشست هشتم»

روز دوم ماه رمضان، مصادف با 19 خرداد 95، نشست هشتم «یکصد معمار، یکصد انتخاب» در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد. استقبال گرم و وسیع مخاطبان سبب شد تا لحظاتی نظم جلسه تحت تاثیر قرار بگیرد. تعداد زیادی از مخاطبین، ایستاده، در...

تاریخ درج در سایت: 15/05/2016 تعداد بازدید: 1,127 تعداد نظرات: 0
يكصد معمار ،يكصد انتخاب

یکصد معمار، یکصد انتخاب
نشست هفتم: 22 اردیبهشت‌ماه 1395 خورشیدی
موزه هنرهای دینی امام علی(0ع)

گزارش چهل‌وسوم
«جمع‌بندی نشستِ هفتم»

نخستین نشست «یکصد معمار،‌یکصد انتخاب»‌ در سال 1395 خورشیدی، که هفتمین نشست از کلِ برنامه است، روز...

تاریخ درج در سایت: 11/05/2016 تعداد بازدید: 1,186 تعداد نظرات: 0

در اردیبهشتِ سالِ جدید، هفتمین نشست «یکصد معمار، یکصد انتخاب» برگزار می‌شود. تا کنون، 54 اثر برتر معماری معاصر ایران معرفی شده‌اند  و در این نشست با آثار برتر دیگری آشنا خواهیم‌شد. امروز، به جرات، می‌توان گفت این برنامه توانسته جایگاه خود را در میان اهالی حرفه و اندیشه‌...

تاریخ درج در سایت: 04/05/2016 تعداد بازدید: 1,328 تعداد نظرات: 0

 

...

تاریخ درج در سایت: 03/05/2016 تعداد بازدید: 1,071 تعداد نظرات: 0

یکصد معمار، یکصد انتخاب
نشست هفتم: 22 اردیبهشت‌ماه 1395 خورشیدی
موزه هنرهای آیینی امام‌علی

گزارش چهلم
«در بابِ نشست هفتم»

در بیست‌و دومین روز بهاری اردیبهشت، نشست هفتم «یکصد معمار،‌ یکصد انتخاب...

تاریخ درج در سایت: 14/03/2016 تعداد بازدید: 1,241 تعداد نظرات: 0

گزارش سی و نهم
«جمع بندی نشست ششم»

علی رغم فشردگی کارها و بیکاری های شب عید، ششمین نشست «یکصد معمار، یکصد انتخاب» با اقبال شایسته و گرم مخاطبین برگزار شد. طبق روال نشست های پیشین، صندلی های سالن پر شد، صندلی های اضافی چیده شد و عده ای هم ایستاده و...