تاریخ درج در سایت: 14/05/2017 تعداد بازدید: 1,287 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
اعظم خاتم

شهرهای بزرگ برای مقابله با بحران مسکن راهی جز تولید مسکن استیجاری ارزان ندارند
 
با اینکه در سال‌های اخیر همواره از مسکن اجتماعی به عنوان یکی از راهکارهای حمایت اجتماعی در حوزه مسکن نام برده می‌شود، اما کمتر طرح موفقیت‌آمیزی...