اولین نشست «پرسش از تهران»

اولین نشست «پرسش از تهران»

معمارنت- اولین جلسه گفتگو از سلسله گفتگوهای موسسه تهران در سال 1392 برگزار می‌شود.
طبق اعلامیه موسسه تهران، این جلسه با موضوع «پرسش از تهران» به تبادل نظر و تصمیم گیری درباره موضوعات صحبت در جلسات آتی اختصاص دارد و هدف کلی این جلسات، پوشش دادن به اهم مسائل و مشکلات شهر تهران و یافتن راه حل برای آنهاست.

 

معمارنت- اولین جلسه گفتگو از سلسله گفتگوهای موسسه تهران در سال 1392 برگزار می‌شود.
طبق اعلامیه موسسه تهران، این جلسه با موضوع «پرسش از تهران» به تبادل نظر و تصمیم گیری درباره موضوعات صحبت در جلسات آتی اختصاص دارد و هدف کلی این جلسات، پوشش دادن به اهم مسائل و مشکلات شهر تهران و یافتن راه حل برای آنهاست.

 

مکان برگزاری نشست باغ موزه قصر و زمان آن 16 تا 19 یکشنبه 29 اردیبهشت 1391 است.
افراد شرکت کننده در پنل گفتگو نیز گیتی اعتماد (معمار و شهرساز)، محمدرضا اصلانی (مستند ساز)، کمال اطهاری (اقتصاد دان)، آذر تشکر (جامعه شناس)، محمد درویش (متخصص محیط زیست)، کامران صفا منش (معمار)، خانم انوشه منصوری (معمار)، اسکندر مختاری (پژوهشگر مطالعات تهران)، جواد هدایتی (متخصص ترافیک) خواهند بود.