فراخوان مقاله پنجمین همایش نکوداشت اصفهان

فراخوان مقاله پنجمین همایش نکوداشت اصفهان

معمارنت- پنجمین همایش نکوداشت اصفهان از سوی انجمن دوستداران اصفهان برگزار می شود.
این همایش که به‌منظور شناخت عمیق‌تر و ترویج مطالعات ویژۀ اصفهان ترتیب داده شده است، پژوهشگران، اندیشمندان، مهندسان، مدیران و همۀ دوستداران اصفهان را به ارسال مقاله دعوت می‌کند. مهلت ارسال چکیدۀ مقالات (حداکثر 300 کلمه) تا پانزدهم مردادماه 1392 و اصل مقالات (حداکثر 3000 کلمه) 15 شهریور 1392 به این همایش است. نتایج داوری مقالات نیز در 15 آبان اعلام شده و همایش اول آذرماه 1392 برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در فرمت pdf و word به آدرس naghshemana@yahoo.com ارسال کنند.

 

 

معمارنت- پنجمین همایش نکوداشت اصفهان از سوی انجمن دوستداران اصفهان برگزار می شود.
این همایش که به‌منظور شناخت عمیق‌تر و ترویج مطالعات ویژۀ اصفهان ترتیب داده شده است، پژوهشگران، اندیشمندان، مهندسان، مدیران و همۀ دوستداران اصفهان را به ارسال مقاله دعوت می‌کند. مهلت ارسال چکیدۀ مقالات (حداکثر 300 کلمه) تا پانزدهم مردادماه 1392 و اصل مقالات (حداکثر 3000 کلمه) 15 شهریور 1392 به این همایش است. نتایج داوری مقالات نیز در 15 آبان اعلام شده و همایش اول آذرماه 1392 برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در فرمت pdf و word به آدرس naghshemana@yahoo.com ارسال کنند.

 

● محورهای مقاله
الف ـ زاینده‌رود از سرچشمه تا تالاب گاوخونی
1ـ اهمیت مدیریت یکپارچۀ زیست‌بوم زاینده‌رود
2ـ اهمیت پایداری زاینده‌رود برای حیات اصفهان
3ـ نقش زاینده‌رود در پیدایش تمدنهای پیرامونی
4ـ اعمال نفوذ حکومتها در مدیریت آب زاینده‌رود
5ـ استفادۀ بهینه از منابع آب
ب ـ گردشگری و میراث فرهنگی
1ـ گردشگری محور توسعۀ پایدار اصفهان
2ـ اکوتوریسم و توسعۀ پایدار اصفهان
3ـ پایداری در حفاظت از میراث فرهنگی

 

● هیأت داوران
دکتر گیتی اعتماد، دکتر سیداحمد خاتون‌آبادی، دکتر مهدی بصیری، دکتر سیروس شفقی، دکتر رضا عبداللهی
دکتر احمدعلی فروغی، دکتر مریم قاسمی، دکتر علیرضا قهاری، دکتر مهدی کیوان، دکتر محمد مسعود،
مهندس محسن میردامادی، حسام‌الدین نبوی‌نژاد، دکتر پیام نجفی

برگزارکنندگان
 

انجمن دوستداران اصفهان
انجمن مفاخر معماری ایران
انجمن مهندسان معمار و شهرساز اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
دانشگاه هنر اصفهان
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان
بنیاد معماری میرمیران
تارنمای معمارنت
جمعیت پیام سبز
جمعیت دوستداران محیط زیست (طبیعت‌یاران)
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اصفهان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان