فراخوان هم‌اندیشی فن‌آوری‌های بومی ایران

فراخوان هم‌اندیشی فن‌آوری‌های بومی ایران

معمارنت- معاونت پژوهشی خانه هنرمندان همایشی با عنوان «فن‌آوری‌ بومی در هنرهای سنتی ایران» ترتیب داده است.
علاقه‌مندان به شرکت در این همایش که در پنجم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، می‌توانند تا 31 مهرماه چکیدۀ مقالۀ خود را به دبیرخانۀ این همایش مستقر در فرهنگستان هنر ارسال کنند.

 

معمارنت- معاونت پژوهشی خانه هنرمندان همایشی با عنوان «فن‌آوری‌ بومی در هنرهای سنتی ایران» ترتیب داده است.
علاقه‌مندان به شرکت در این همایش که در پنجم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، می‌توانند تا 31 مهرماه چکیدۀ مقالۀ خود را به دبیرخانۀ این همایش مستقر در فرهنگستان هنر ارسال کنند.

 

براساس اعلان این دبیرخانه چکیدۀ مقالات می‌باید حداکثر 300 کلمه، به انضمام کلید واژه‌ها ارائه شوند. تعدادی از مقاله‌ها طبق ارزیابی نهایی برای سخنرانی در نشست‌ها تخصصی و باقی مقاله‌های پذیرفته شده برای درج در کتاب همایش دریافت خواهند شد.

 

محورهای این همایش عبارتند از:
-    شناخت و کاربرد مواد در ارتقاء تولیدات هنری
-    مطالعات میان رشته‌ای در توسعۀ فناوری‌های هنری
-    محیط زیست و کاربرد فناوری‌های سازگار دست‌ساخته‌های هنری با محیط
-    تبیین رابطۀ سایبرنتیکس (واپادشناسی) و بیونیکس(زیست سازه شناسی) با محصولات هنری
-    بررسی عوامل آنتروپومتریکی و ارگونومیکی در مصادیق هنرهای سنتی
-    اقتصاد و فن‌آوری‌های بومی در هنرها
-    تبیین رابطه‌های جامعه‌شناختی و فرهنگی تولیدات هنری با ویژگی‌های بومی و انسانی محل تولید
-    ابزارهای بومی و ظرفیت‌های تکنولوژیک تولید مصنوعات هنری