شیردال نقره‌ای از آمریکا به ایران بازمی‌گردد

شیردال نقره‌ای از آمریکا به ایران بازمی‌گردد

معمارنت- هیات بلندپایۀ ایرانی در بازگشت از نیویورک یک جام نقره‌ای شیردال را به همراه آوردند.
این جام که در سال 2003 از یک قاچاقچی عتیقه در گمرک آمریکا مصادره شده بود، در هنگام بازگشت هیات ایرانی توسط دولت آمریکا به این هیات اهدا شد تا به ایران بازگردانده شود.

 

 

معمارنت- هیات بلندپایۀ ایرانی در بازگشت از نیویورک یک جام نقره‌ای شیردال را به همراه آوردند.
این جام که در سال 2003 از یک قاچاقچی عتیقه در گمرک آمریکا مصادره شده بود، در هنگام بازگشت هیات ایرانی توسط دولت آمریکا به این هیات اهدا شد تا به ایران بازگردانده شود.

 

آنطور که در صفحۀ توییتر وزارت خارجۀ آمریکا نوشته شده، این شئ باستانی متعلق به قرن هفتم پیش از میلاد، آغاز عصر مادها بوده و احتمالاً از غاری در شمال غربی ایران کشف شده و به سرقت رفته است. دولت آمریکا برای نشان دادن حسن نیت خود، تندیس این موجود افسانه‌ای را که با بدنی به هیات شیر و سر و بال‌هایی از عقاب برای حفاظت از میراث و گنجینه‌ها به پاسبانی شهرت داشته، به هیات ایرانی بازگرداننده‌اند.

 

گفتنی است در میان هیات ایرانی، محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز با دستور کار مذاکره برای بازگرداندن الواح هخامنشی پس از 70 سال از دانشگاه شیکاگو، همکاری با موزه‌های آمریکا و برقراری ارتباط با ایرانیان نخبۀ ساکن آمریکا حضور داشته و این اهداف را در بازدید از موزۀ متروپلیتن، دانشگاه نیویورک و دیدار با جمعی از مدیران موزه‌های آمریکا پی گرفته است.