پیش‌بینی تخلیۀ اضطراری معابر در ضوابط ساخت‌و‌ساز

پیش‌بینی تخلیۀ اضطراری معابر در ضوابط ساخت‌و‌ساز

معمارنت- موضوع «بررسی ضوابط ساخت و ساز و شبکه معابر با رویکرد تخلیه اضطراری شبکه در شرایط بحران در بافت فرسوده» در نشستی با سخنرانی مهندس حسن خاکسار مورد بررسی قرار می‎گیرد.

 

این ششمین نشست از سلسله نشست‌هایی است که توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌شود. زمان و مکان این برنامه روز سه‌شنبه مورخ 3 دی‌‌ماه 1392 از ساعت 15 الی 17 در سالن همایش مرکز آموزش، واقع در بزرگراه نواب صفوی است.

 

 

معمارنت- موضوع «بررسی ضوابط ساخت و ساز و شبکه معابر با رویکرد تخلیه اضطراری شبکه در شرایط بحران در بافت فرسوده» در نشستی با سخنرانی مهندس حسن خاکسار مورد بررسی قرار می‎گیرد.

 

این ششمین نشست از سلسله نشست‌هایی است که توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌شود. زمان و مکان این برنامه روز سه‌شنبه مورخ 3 دی‌‌ماه 1392 از ساعت 15 الی 17 در سالن همایش مرکز آموزش، واقع در بزرگراه نواب صفوی است.