انتشار كتاب ويژگي‌هاي محيطي فضاهاي شهري امن

انتشار كتاب ويژگي‌هاي محيطي فضاهاي شهري امن

چاپ دوم كتاب «ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن» روانه بازار شد. این کتاب حاصل پژوهشی در زمینه‌ ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن است که توسط دکتر اسماعیل صالحی عضو هیات علمی دانشکده‌ محیط زیست دانشگاه تهران به رشته تحریر درآمده است.

چاپ دوم كتاب «ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن» روانه بازار شد. این کتاب حاصل پژوهشی در زمینه‌ ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن است که توسط دکتر اسماعیل صالحی عضو هیات علمی دانشکده‌ محیط زیست دانشگاه تهران به رشته تحریر درآمده است.

 

 

در این کتاب موضوع امنيت و احساس امنيت در فضاهاي شهري به عنوان شاخصي براي كيفيت فضا، مورد توجه قرار گرفته است و  اثراتي را كه فضا و طراحي محيطي مي‌توانند در توليد يا تخريب امنيت داشته باشند، مورد بررسي قرار داده است. همچنين  نويسنده به مطالعه‌ نقش عوامل محیطی در پیدایش جرم و جنایت و يا گسترش آن در فضاهاي شهري خاص پرداخته و  به طور تفصیلی زمینه‌های نظری کاهش شرایط جرم‌خیزی در مکان‌های شهری و چگونگي فرم‌دهي فضا براي اين منظور را، مطمح نظر قرار مي‌دهد. تبیین مفهوم فضای شهری امن به عنوان فضايي كه مستعد ارتكاب جرم نيست و  احساس امنيت در شهروندان ساكن شهر توليد مي‌كند، از ديگر مباحثي است كه اين كتاب به آن مي‌پردازد.

 

اين كتاب اولين بار در سال 1387،  توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، به چاپ رسيده است.