پیادگان، معماری و شهر در طرح‌های مهندسان مشاور تجیر

پیادگان، معماری و شهر در طرح‌های مهندسان مشاور تجیر

معمارنت- یک‌صد و سی و چهارمین جلسه از گفتمان‌های نقد معماری و شهرسازی با موضوع "پیادگان، معماری و شهر در طرح‌های مهندسان مشاور تجیر" با سخنرانی علی‌اکبر صارمی برگزار می‌گردد.

 

معمارنت- یک‌صد و سی و چهارمین جلسه از گفتمان‌های نقد معماری و شهرسازی با موضوع "پیادگان، معماری و شهر در طرح‌های مهندسان مشاور تجیر" با سخنرانی علی‌اکبر صارمی برگزار می‌گردد.

 

اعضاء پانل این نشست که عبارت‌اند از سعید سادات‌نیا، ایرج کلانتری و سید حسن میردامادی روز دوشنبه هفتم بهمن ماه 1392 رأس ساعت 17 در تالار جلیل شهناز واقع در خانه هنرمندان گرد هم می‌آیدند تا موضوع مذکور را مورد بررسی و مداقه قرار دهند.

 

پایان این نشست که برگزار کنندگان آن انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز و همچنین جامعه مهندسان معمار ایران هستند، طبق روال معمول به جلسه پرسش و پاسخ اختصاص خواهد یافت.