بحث و بررسی فیلم و مسائل نوسازی محله سیروس

بحث و بررسی فیلم و مسائل نوسازی محله سیروس

معمارنت- چهل و هشتمین جلسه از مجموعه نشست‌های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  که روز چهارشنبه نهم بهمن ماه برگزار خواهد شد به نمایش فیلم آقای مختاری در رابطه با محله سیروس (میان بودن و نبودن یک محله) می‌پردازد.

 

معمارنت- چهل و هشتمین جلسه از مجموعه نشست‌های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  که روز چهارشنبه نهم بهمن ماه برگزار خواهد شد به نمایش فیلم آقای مختاری در رابطه با محله سیروس (میان بودن و نبودن یک محله) می‌پردازد.

 

در این نشست تخصصی که در ابتدا به نمایش مستند مذکور پرداخته می‌شود، در پانلی تخصصی خانم مینا سعیدی، دکتر محسن حبیبی و مهندس زنوزی به بحث و گفتگو  در رابطه با نوسازی محله سیروس خواهند پرداخت.

 

این نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران واقع در میدان ونک، خیابان خدامی برگزار خواهد شد.