هنر از آغاز، معرفی کتاب زنده یاد مزینی

هنر از آغاز، معرفی کتاب زنده یاد مزینی

یک‌صد و پانزدهمین گفتمان هنر و معماری روز چهارشنبه 16 بهمن 1392 به معرفی کتاب ارزشمند "تاریخ هنر و معماری ایران و جهان، از آغاز هنر تا هنر معاصر" تألیف زنده یاد منوچهر مزینی اختصاص یافته است.

 

این کتاب از جمله کتاب‌های مرجعی است که می‌تواند پژوهشگران، دانشجویان و خوانندگان را به دلیل گستردگی و خاصیت آگهی بخشی اقناع نماید. قلم شیوا و بدیع و ساده بودن سبک نگارش نویسنده در برخورد با دوره‌های تاریخ آفرینش هنر به خواننده این امکان را می‌دهد که با جهان‌بینی خود از طریق نگاه مؤلف با هنر در گذر زمان آشنا گردد.

 

یک‌صد و پانزدهمین گفتمان هنر و معماری روز چهارشنبه 16 بهمن 1392 به معرفی کتاب ارزشمند "تاریخ هنر و معماری ایران و جهان، از آغاز هنر تا هنر معاصر" تألیف زنده یاد منوچهر مزینی اختصاص یافته است.

 

این کتاب از جمله کتاب‌های مرجعی است که می‌تواند پژوهشگران، دانشجویان و خوانندگان را به دلیل گستردگی و خاصیت آگهی بخشی اقناع نماید. قلم شیوا و بدیع و ساده بودن سبک نگارش نویسنده در برخورد با دوره‌های تاریخ آفرینش هنر به خواننده این امکان را می‌دهد که با جهان‌بینی خود از طریق نگاه مؤلف با هنر در گذر زمان آشنا گردد.

 

در نشستی که مصادف شده است با سالروز فقدان این استاد گرامی به ترتیب دکترناهید سالیانی، دکتر کیوان شادمان، شهریار سیروس و ابوالفضل چراغلو به معرفی کتاب زنده یاد مزینی خواهند پرداخت.

 

این نشست که با نمایش فیلم همراه خواهد بود ساعت 16 الی 19 در محل موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به تارنمای ذیل مراجعه نمایند.
http://www.ammi.ir/