رویکرد پروژه محور در احیاء بافت‌های مراکز تاریخی شهرها

رویکرد پروژه محور در احیاء بافت‌های مراکز تاریخی شهرها

 

معمارنت- شناسایی و حفظ بافت‌های ارزشمند و تاریخی شهرها از ضرورت‌های حفظ پیوند و انسجام تاریخی و فرهنگی جهان اجتماعی به شمار می‌رود. به همین منظور مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و به‌سازی شهرداری تهران دهمین  نشست از سلسله نشست‌های نوسازی شهری را  به موضوع "رویکرد پروژه محور در احیای بافت‌های ارزشمند مراکز تاریخی شهرها" اختصاص داده است.

 

معمارنت- شناسایی و حفظ بافت‌های ارزشمند و تاریخی شهرها از ضرورت‌های حفظ پیوند و انسجام تاریخی و فرهنگی جهان اجتماعی به شمار می‌رود. به همین منظور مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و به‌سازی شهرداری تهران دهمین  نشست از سلسله نشست‌های نوسازی شهری را  به موضوع "رویکرد پروژه محور در احیای بافت‌های ارزشمند مراکز تاریخی شهرها" اختصاص داده است.

 

این نشست که روز دو‌شنبه مورخ 28 بهمن ماه 1392 از ساعت 17 الی 19 با سخنرانی جناب آقای مهندس عباس فرخ زنوزی از مهندسین مشاور باوند همراه خواهد بود در باغ موزه قصر برگزار می‌‌گردد.