آغاز سلسله نشست‎های پژوهش شهری

آغاز سلسله نشست‎های پژوهش شهری

معمارنت- اولین نشست از سلسله نشست‌های «پژوهش شهری» روز سه شنبه 26فروردین ماه 1393 از ساعت 16 الی 18 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می شود.
 این رویداد که به همت کوشندگان سه نهاد مدنی و حرفه ای تدارک گردیده، از ابتدای سال جاری در آخرین سه شنبه هر ماه با حضور پژوهشگران و نقدکنندگان مربوط برگزار می شود. کلیۀ علاقه‎مندان می‎توانند برای مشارکت در مباحث در این جلسات حضور پیدا کنند.
 

 

 

معمارنت- اولین نشست از سلسله نشست‌های «پژوهش شهری» روز سه شنبه 26فروردین ماه 1393 از ساعت 16 الی 18 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می شود.

 

 این رویداد که به همت کوشندگان سه نهاد مدنی و حرفه ای تدارک گردیده، از ابتدای سال جاری در آخرین سه شنبه هر ماه با حضور پژوهشگران و نقدکنندگان مربوط برگزار می شود. کلیۀ علاقه‎مندان می‎توانند برای مشارکت در مباحث در این جلسات حضور پیدا کنند.

 

لازم به توضیح است که «موافقتنامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری» در بهمن ماه  سال 1391 فی‌مابین سه نهاد مدنی و حرفه‌ای «جامعه مهندسان مشاور ایران»، «انجمن جامعه شناسی ایران» و «جامعه شهرسازان ایران» به امضاء رسیده و پس از گذشت 14 ماه از تدارک و آماده سازی آن از فروردین ماه سال جاری به‌صورت ماهیانه اطلاع رسانی و برگزار خواهد شد.