عكس‎هایی از آرزوهاي بر باد رفته

عكس‎هایی از آرزوهاي بر باد رفته

معمارنت- نمایشگاه عکس «آمال و آرزوهای نیامده و برباد رفته»، بیست و دوم فروردین، به مناسبت اولین عکسی که کامران عدل در 1333 گرفته‌، به راه می افتد. این نمایشگاه عکس و انستالاسیون در گالری اعتماد از ساعت 15 تا 20 برقرار خواهد بود و تا دوم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

 

 

معمارنت- نمایشگاه عکس «آمال و آرزوهای نیامده و برباد رفته»، بیست و دوم فروردین، به مناسبت اولین عکسی که کامران عدل در 1333 گرفته‌، به راه می افتد. این نمایشگاه عکس و انستالاسیون در گالری اعتماد از ساعت 15 تا 20 برقرار خواهد بود و تا دوم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

 

اولین عکس، تصویر ایستگاه راه آهن قم از بارگاه حضرت معصومه (س) است که در آن، درشکه ها حکم تاکسی های امروزی را داشتند و آجانی در حال دور کردن بچه ها از واگن ترن دیده می‎شود.