آثار نقاشی ساناز دزفولیان در نگارخانه‌ی الهه

معمارنت- نگارخانه الهه از جمعه 29 اردیبهشت میزبان نقاشی‌های ساناز دزفولیان است.
این هنرمند از فارغ التحصیلان کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد گرافیک است و تاکنون شرکت در هفت نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود داشته است.

معمارنت- نگارخانه الهه از جمعه 29 اردیبهشت میزبان نقاشی‌های ساناز دزفولیان است.
این هنرمند از فارغ التحصیلان کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد گرافیک است و تاکنون شرکت در هفت نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود داشته است. هشتمین نمایشگاه از آثار دزفولیان، اولین نمایشگاه انفرادی او است که تا حدی تغییر مضمون در کارهای او را نیز نشان می‌دهد. این نمایشگاه در بلوار آفریقا، کوچه گلفام، بن بست اميني، تا هشتم خرداد ادامه خواهد داشت.