نقش تجميع در توسعه وتخريب شهر

معمارنت-دومین نشست از دفتر چهارم سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران(مادر تخصصی) در خصوص تجمیع و پیامدهای آن با عنوان « نقش تجمیع در توسعه و تخریب شهر » که روز یکشنبه مورخ 19 بهمن ماه 93 از ساعت 14 با سخنرانی خانم­ دکتر سپیده شفائی در سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 تشکیل می گردد .دبیر علمی نشستهای دفتر چهارم، خانم دکتر گیتی اعتماد می باشند.