نشست باز تعريف وقانونمند سازي حقوق توسعه

معمارنت-دهمین نشست از سلسله نشست های  پژوهش شهری با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران ، و جامعه مهندسان شهرساز ایران روز سه شنبه بیست وهشتم بهمن ماه 1393 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران
 به نشانی ولنجک، خیابان بیست وششم،بولوار دانشجو،نبش گلریزان، شماره 25 برگزارمی گردد.
 موضوع این نشست ارائه پژوهش  سید رضا هاشمی درباره بازتعریف و قانونمند سازی حقوق توسعه خواهد بود.و پس از ارائه سخنرانی  اعضای پنل متشکل از یوسف مولایی، بهرام عبدالله خان گرجی ومحمود کاشانی به نقد و ارزیابی پژوهش مذکور پرداخته و نهایتاً  فرصتی به بحث واظهار نظر حضار اختصاص خواهد یافت.