آخرين نشست تجميع وپيامد هاي آن

معمارنت-آخرین نشست از دفتر چهارم سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران(مادر تخصصی) در خصوص تجمیع و پیامدهای آن به جمع بندی مطالب نشستهای پیشین و هم اندیشی فعال با حاضرین و استماع نظرات ایشان خواهد پرداخت.
اين نشست باحضور
دکتر گیتی اعتماد
دکتر سپیده شفاهی
مهندس ابوالفتح سپانلو
حاجیه فلاح

روز یکشنبه مورخ17 اسفند ماه 93 از ساعت 14در
بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصي برگزار مي شود.