باغ نو شيراز در گذر زمان

نویسنده: 
هانیه فدایی تمیجانی

مقدمه:
باغ سازی از روزگاران کهن در گستره فرهنگ و جغرافیای ایران زمین جایگاه ویژه ای داشته است. شواهد باستان شناسی گویای احداث نخستین باغ ایرانی در پاسارگاد بوده اند. تقدس گرایی، طبیعت گرایی، نیاز به آسایشگاه‌های اقلیمی و... همه از عواملی بوده که به آفرینش باغ‌های زیبا و فرحبخش در این سرزمین منجر شده است.
شهر شیراز به‌دلیل موقعیت طبیعی و جغرافیایی خاص خود بویژه در قسمت‌های شمالی و غربی، بستر باغ‌های تاریخی بی شماری بوده  که متاسفانه امروزه تنها تعدادی اندک از آن‌ها باقی مانده است. گروهی از این باغ‌ها از میان رفته و از آن‌ها جز نامی در کتب  تاریخی و سفرنامه‌ها باقی نمانده و گروهی دیگر در معرض زوال و نابودی قرار دارند که باغ نو در زمره باغ‌های اخیر است که بخش وسیعی از آن در طول تاریخ از میان رفته یا دستخوش تغییرات کالبدی و کاربردی بسیاری شده است.

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید.