شناسایی ظرفیت های فرا ملی تهران

معمارنت- اولین نشست رسمی گروه شهر در فصل بهار به دعوت معمارنت پنجشنبه 25 خرداد 91، با موضوع «بررسی و شناسایی ظرفیت‌های ابعاد فراملی تهران» برگزار شد.

معمارنت- اولین نشست رسمی گروه شهر در فصل بهار به دعوت معمارنت پنجشنبه 25 خرداد 91، با موضوع «بررسی و شناسایی ظرفیت‌های فراملی تهران» برگزار شد.

 در این نشست که با سخنرانی «آقایان عبدالله انوار»، «مجتبی صدریا»، «اسکندر مختاری» و «علی فلاح‌پسند» همراه بود؛ شناسایی و تقویت ظرفیت‌های فراملی تهران مد نظر قرار گرفت و سه ایده کلی در برابر این پرسش مطرح شد.

 

 ابتدا سخنرانان به ارائه ایده‌های خود پرداختند و سپس حضار جلسه آقایان «مرباغی»، «معتمدی»، «مرادی»، «خورابه» و خانم‌ها «بیگدلی» و «خاتم»  نظرات خود را با جمع در میان گذاشتند. آقای انوار بر حفظ کیفیت در فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های فرهنگی، مقابله با سیطره کمیت به ویژه در محافل آموزشی و حفظ هویت در توسعه تأکید داشتند. به نظر ایشان شهری که بخواهد در سطح فراملی ایفای نقش نماید باید در همه‌ی رشته‌ها رشد کند. گسترش ناهمگون و نامیمون شهر و یا از بین بردن آثار تاریخی و تغییر اسامی موجب صدمه زدن به این کیفیت و تضعیف هویت می‌شود. به نظر می‌رسد با مطالعه‌ در ظرفیت‌های اقلیمی و آب و هوایی، تاریخی، فرهنگی شهر تهران می‌بایست درباره‌ی جایگاه تهران بازاندیشی صورت گیرد.

 

 آقای صدریا به مطرح بودن تهران در شرایط حاضر، تغییر نگاه فرهنگ مسلط غربی به تهران در نتیجه‌ی شرایط سیاسی، اهمیت تهران در خاورمیانه و ظرفیت‌های فرهنگی و علمی شهر تهران به شرط مفصل‌بندی‌های جدید تاکید داشتند. از نظر ایشان جایگاه تهران در جهان بدون توجه به جایگاه بین‌المللی ایران قابل درک نیست. بنابراین باید ظرفیت‌های تهران را در بستر بین‌المللی تعریف کرد. ظرفیت‌هایی که آقای صدریا برای تهران قائل بود بر دو محور بستر ژئواستراتژیک و شبکه‌های سنتی ایران و نیروی انسانی خارق‌العاده مشخص می‌شود. این ظرفیت‌ها عبارت بودند از ظرفیت هنری در سه بُعد آموزش، تولید و ارائه و پتانسیل علمی در سه زمینه آموزش، تولید و انتشار.

 

آقای مختاری در عین امیدواری به نهادهای مردمی بر درک و شناخت زیرساخت‌های طبیعی تهران بر ظرفیت‌های منظر فرهنگی تهران به عنوان نماینده فرهنگ و هویت ایران تاکید داشتند. همچنین ایشان نیز یکی از پتانسیل‌های تهران را زیرساخت‌های تاریخی آن و سرمایه تاریخی- فرهنگی و هویتی آن می‌دانند. تهران را باید همچون پدیداری شکل گرفته بر بستری تاریخی از یکسو و موقعیت طبیعی از دیگر سو در نظر گرفت. لذا بی‌توجهی به این عوامل در توسعه شهر صدمه‌زننده است. بی‌توجهی به تاریخ شهر زیرپا گذاشتن حقوق گذشتگان و عدم توجه به ظرفیت‌های طبیعی از بین بردن فرصت‌های آیندگان را به دنبال خواهد داشت. آقای فلاح‌پسند نیز به اقتصاد فرهنگی، احیا و درک عمیق‌تر مسئله هویت و بازتولید آن تاکید داشتند و تعیین هویت را نه براساس تعریف و بنابر ذاتی بودن آن که براساس تجربه و بنابر گزاره‌هایی که صادر می‌شود دانست.

 

گستردگی و اهمیت مباحث مطرح شده در این جلسه ، اعضاء را برآن داشت تا در نشستهای آینده با نگاهی دقیق تر و متمرکز تر به بررسی هر یک از این رویکردها پرداخته شود . لازم به ذکر است که پیش از این تارنمای معمارنت دو جلسه‌ی مقدماتی با موضوعات «طرح ساختاری ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی تهران» در 27 اردیبهشت و «ساختارشناسی هویتی محلات تهران» در سوم خرداد برگزار کرده بود.

 

گزارش تفضیلی این نشست متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.