رونمايي ويژه نامه هفت شهر:حق مشخص به شهر مشخص

معمارنت -نشست اول دفتر نهم از سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) در خصوص حق مشخص به شهر مشخص

معمارنت -نشست اول دفتر نهم از سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) در خصوص حق مشخص به شهر مشخص با عنوان «رونمایی از ویژه نامه نشریه هفت شهر با عنوان حق مشخص به شهر مشخص» روز دوشنبه مورخ 14 تیرماه 95 از ساعت 14 با حضور برخی از پدیدآوردندگان مطالب ویژه نامه، آقای دکتر پرویز پیران(به عنوان دبیرعلمی نشست و سردبیر ویژه نامه) و آقای دکتر بابک داورپناه در سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 برگزار می گردد.