كيفيت هاي زندگي شهري در سکونتگاه های غیر رسمي در....

دومین نشست از سلسله نشست هاي جستار كيفيت در تجربه هاي بازآفريني شهري با موضوع "نگاه به كيفيت هاي زندگي شهري در سکونتگاه های غیر رسمی شهرها از دريچه عکاسی و داستان نویسی" با سخنراني آقایان دكتر عماد افروغ (جامعه شناس و استاد دانشگاه)، مهدی اسدزاده (نویسنده داستان "قوچ" و "آیا بچه های خزانه رستگار می شوند؟" و حامد یغمائیان (پژوهشگر عکاسی، با دو تجربه در زمینه مشاهده مشارکتی با کودکان فقیر) برگزار مي گردد.

 

زمان برگزاري نشست: روز يكشنبه 7 شهریورماه ١٣٩٥- ساعت 16 الی 18

مكان: ميدان فلسطين، خيابان طالقاني غربي،پلاك ٥١٤، خانه وارطان