کارگاه مستندسازی محله عودلاجان تهران

کاوشی در طرح‌هایی برای بازیابی و بهبود منظر شهری

 

کارگاه آموزشی-تخصصی «مستندسازی و طراحی در محله عودلاجان تهران» با همکاری دانشگاه فلورانس و دانشگاه پاویای ایتالیا و دانشکده معماری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

برگزاری این کارگاه با حضور مدرسان ایرانی و ایتالیایی از 18 تا 23 شهریورماه خواهد بود و گروه‌بندی، مطالعه، بررسی و پژوهش توسط مدرسان ایرانی، از 12 تا 15 شهریور انجام خواهد شد.

هدف این کارگاه بررسی سیستم‌های توصیفی که قادر به شرح و تفسیر منظر شهری باشند و تبادل تحلیل‌ها و یافته‌ها، و برنامه‌ریزی سیستم‌هایی برای طراحی شهر خواهد بود و انتظار می‌رود دانشجویانی که در کارگاه شرکت ‌کنند، بتوانند در حین قرارگرفتن در فضایی از مباحث فضاهای شهری، مشاهده نقادانه و با ترسیم المان‌های بهبوددهنده‌ی فضای جمعی، تجارب فردی خود را گسترش دهند.

در پایان دوره نیز به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه از سوی دانشگاه فلورانس و دانشگاه پاویا و دانشگاه تهران ارائه خواهد شد. ظرفیت پذیرش این دوره 60 نفر و مکان برگزاری آن پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.

کاوشی در طرح‌هایی برای بازیابی و بهبود منظر شهری
 
کارگاه آموزشی-تخصصی «مستندسازی و طراحی در محله عودلاجان تهران» با همکاری دانشگاه فلورانس و دانشگاه پاویای ایتالیا و دانشکده معماری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
برگزاری این کارگاه با حضور مدرسان ایرانی و ایتالیایی از 18 تا 23 شهریورماه خواهد بود و گروه‌بندی، مطالعه، بررسی و پژوهش توسط مدرسان ایرانی، از 12 تا 15 شهریور انجام خواهد شد.
هدف این کارگاه بررسی سیستم‌های توصیفی که قادر به شرح و تفسیر منظر شهری باشند و تبادل تحلیل‌ها و یافته‌ها، و برنامه‌ریزی سیستم‌هایی برای طراحی شهر خواهد بود و انتظار می‌رود دانشجویانی که در کارگاه شرکت ‌کنند، بتوانند در حین قرارگرفتن در فضایی از مباحث فضاهای شهری، مشاهده نقادانه و با ترسیم المان‌های بهبوددهنده‌ی فضای جمعی، تجارب فردی خود را گسترش دهند.
در پایان دوره نیز به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه از سوی دانشگاه فلورانس و دانشگاه پاویا و دانشگاه تهران ارائه خواهد شد. ظرفیت پذیرش این دوره 60 نفر و مکان برگزاری آن پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.