فراخوان اولین همایش زنان و زندگی شهری

«ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران» با همکاری «معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‏ی شهری شهرداری» نخستین همایش زنان و زندگی شهری را برگزار می‌نماید. این همایش در نیمه دوم آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد و مهلت ارائه آثار برای آن تا بیستم مهرماه است.

«ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران» با همکاری «معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‏ی شهری شهرداری» نخستین همایش زنان و زندگی شهری را برگزار می‌نماید. این همایش در نیمه دوم آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد و مهلت ارائه آثار برای آن تا بیستم مهرماه است.
 بدین منظور ستاد برگزاری از تمامی اساتید محترم، صاحب نظران، محققین و دانشجویان در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی شهری، محیط زیست، معماری و شهرسازی و سایر رشته‌های مرتبط جهت ارایه‏ی مقاله و شرکت در این همایش دعوت کرده‌است.

محورهای همایش:

*- زنان، حقوق شهروندی و مدیریت شهری
*•    حقوق شهروندی زنان
•    نگرش های مدیران شهری نسبت به زنان
•    نگرش زنان به مدیریت شهری
•    مشارکت زنان شهری در مدیریت خانواده
•    مشارکت زنان در مدیریت محله های شهری
•    مشارکت زنان در مدیریت شهری
•    نقش سازمان های مدنی زنان در مدیریت شهری

*- زنان و اقتصاد شهری
*•    زندگی اقتصادی زنان در شهر (با تأکید بر اشتغال، درآمد و پس انداز(
•    کارآفرینی زنان در شهر
•    زنان و اقتصاد اجتماعی در شهرها
•    فعالیت های نامحسوس اقتصادی زنان در محیط های شهری

*- زنان و فضاهای عمومی شهری
*•    فضاهای عمومی وکیفیت زندگی شهری زنان
•    زنان و فضاهای عمومی شهری در مقیاس محلی
•    زنان و طراحی محیطی- فضائی شهر
•    زنان و دسترسی به فضاهای شهری
•    زنان و بهره برداری از فضاهای شهری

*- زنان، امنیت و آسیب های اجتماعی
*•    زنان و آسیب های ناشی از زندگی شهری
•    زنان شهری و مسائل زندگی خانوادگی (خشونت ، طلاق و...)
•    جرائم زنانه در محیط های شهری
•    زنان، بزه دیدگی و ناامنی در شهر
•    نقش زنان در کاهش آسیب های زندگی شهری

*- زنان و سرمایه ی اجتماعی*
•    عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی زنان شهری
•    مشارکت زنان شهری در سازمان های اجتماع محور
•    مشارکت زنان شهری در سازمان های مدنی
•    نقش زنان در تقویت سرمایۀ اجتماعی در شهر
•    بررسی وضعیت انزوا و تنهائی زنان در شهر

*- زنان و فرهنگ شهری*
•    سبک زندگی زنان در شهر
•    اوقات فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در شهر
•    نقش زنان در سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ شهری
•    وضعیت و نقش زنان شهری در تحولات فرهنگ خانواده، فرهنگ محله ای و فرهنگ
شهری
•    سرمایۀ فرهنگی زنان درشهر
•    زنان و میراث فرهنگی شهر
•    زنان شهری و آسیب های فرهنگی

*- زنان، سلامت و محیط زیست شهری
*•    زندگی شهری و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان در شهر
•    نقش زنان شهری در سلامت خانواده
•    سهم زنان شهری در اداره نهادهای مردم نهاد زیست محیطی و حوزه سلامت
•    مشارکت زنان شهری در تولید و نگهداشت فضاهای زیست محله‏ای

شیوه ی تنظیم و ارسال مقالات
مقالات ارسالی باید با توجه به محورهای اصلی و فرعی همایش به یکی از اشکال زیر تألیف شود:

- مقالات مستقل:
این مقالات از حیث موضوعی و محتوایی می‌بایست مکمل مقالات و تولیدات علمی کارگروه‌های هفت‌گانه‌ی همایش باشند و براساس محورهای فوق به صورت مستقل تالیف شوند.
- مقالات انتقادی:
این مقالات در راستای نقد و ارزیابی مطالب علمی تولید  شده در کارگروه‌های هفت‌گانه‌ی همایش تدوین و ارایه خواهندشد.
***لازم به  ذکر است در صورت عدم  تمایل به تألیف مقاله، امکان دریافت نظرات کوتاه (Comments)  صاحب نظران، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان در ذیل مقالات قرارگرفته در سایت همایش به نشانی www.wul.ir<http://wul.ir/undefined/>فراهم شده است.
***پذیرش مقالات به صورت سخنرانی، پوستر و یا چاپ در مجموعه‌ی مقالات خواهد بود. ده مقاله برتر ارائه شده در همایش در قالب ویژه نامه ای با امتیاز علمی –پژوهشی منتشر می‌شود. همچنین به مقالات و نظرات کوتاه (Comments) برگزیده ‌جوایز نفیسی اعطاء می‌گردد.
***اولویت پذیرش با مقالاتی است که مسائل مبتلابه شهر تهران و یا کلانشهرهایی با مختصات مشابه آن را در غالب الگوی ارائه شده در سایت همایش، موضوع بررسی خود قرار داده باشند.
مهلت ارسال مقالات(چکیده و متن کامل):
20 مهرماه 1391

نحوه ی ارسال مقالات:
فایل مقالات می‌بایست تا تاریخ یادشده با دو فرمت Word Doucument2007(*.docx)
و Pdf به پست الکترونیک همایش به نشانی info@wul.ir ارسال شود. یادآوری می‌شود ارسال مقالات صرفاً از این طریق امکان پذیر است.

مشخصات مقالات:
مقالات ارسالی می بایست در حجمی معادل هشت تا دوازده هزار کلمه و مطابق معیارهای معمول برای مقالات علمی – پژوهشی تنظیم شوند.


نشانی دبیرخانه ی همایش:

تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه  نور، کوچه‌ی چهارم، پلاک 12، طبقه‌ی دوم
سایت همایش: www.wul.ir <http://wul.ir/undefined/>
صندوق پست  الکترونیک همایش: info@wul.ir
زمان ومحل برگزاری همایش: تهران – نیمه دوم آبان ماه 91

مسئولین همایش:
رئیس همایش: دکتر زهراسادات مشیر
مشاور عالی همایش: دکتر محمدامین قانعی راد
دبیر علمی همایش: دکتر غلامرضا غفاری