نيشتر بر عمق وجود

نيشتر بر عمق وجود
نویسنده: 
بهارک کشانی

Expectation
Locio Fontana, (spatial consept, expectation), 1967
Water color on canvas and lacquered wooden fram
180.5* 140cm/ Zurich
انتظـــــــــــــــــار
نیشتر بر عمق وجود 
 

اگر احیانا بر فرض محال یکی از من سوال کند که یکی از تاثیرگذارترین کارهای هنری برایم کدام بوده، بی‌شک این اثر فونتانا جزو انتخاب‌های نخست من خواهد بود.
برای من این اثر بسیار باهوش، زیرک و همانطور که گفتم تاثیرگذار، پر از ابهام و راز است و امکان باز کردن تعابیر فراوان و چندگانه‌ای را همزمان برای مخاطب ایجاد می‌کند. در عین سادگی، می‌تواند ساعت‌ها دیالوگ خاموش و عمیق با مخاطب به وجود آورد. دیالوگِ اثر با مخاطب، شاید هنرمند خودش در سیاهی پشتِ اثر، شاهدی است بر مکاشفه‌ی مخاطب.
ابهام پشت شکاف، نوعی حس رمزگشائی، حقیقت‌یابی و تحریک کنجکاوی دارد که اگرچه شکاف باز است ولی با شیطنت، امکان دست‌یابی به آن نیز غیر ممکن می‌نماید و شاید اصلا قرار نیست این وصال هیچ وقت حادث شود، مگر در لحظه‌ی خلق اثر.
خودش ساده است ولی گسترده‌ی معانی فراوانی از ورای خود نهفته دارد،گویی توانسته است علیرغم دنیای پر تب و تاب و پر رمز و راز آن سو، چهره‌ای آرام و ساکت داشته باشد، شاید چون تمام رازها را حل و پشت سر گذاشته، از هیاهوها گذر و از تمامِ مصیبت‌ها و هیجاناتِ پیشین عبور کرده و حالا، موقرانه و مسالمت‌آمیز، بدون ادعا خودش را در معرض قرار داده...
ادامه مطلب ...