کارگاههای پاییز خانه هنرمندان

کارگاههای پژوهشی پاییز خانه هنرمندان

معمارنت- معاونت پژوهشی و آموزشی خانه ی هنرمندان ایران برنامه کارگاه‌های آموزشی پاییز را اعلام کرده است. در این برنامه که شامل چهار دوره در زمینه‌های مختلف هنری است، اساتید مدرس و ساعت برگزاری کلاس‌ها مشخص شده است. ثبت نام این دوره‌ها از بیست و پنجم شهریورماه آغاز شده و اولین جلسه برگزاری کلاس‌ها روز پانزدهم مهرماه خواهد بود.

معمارنت-معاونت پژوهشی و آموزشی خانه ی هنرمندان ایران برنامه کارگاه‌های آموزشی پاییز را اعلام کرده است. در این برنامه که شامل چهار دوره در زمینه‌های مختلف هنری است، اساتید مدرس و ساعت برگزاری کلاس‌ها مشخص شده است. ثبت نام این دوره‌ها از بیست و پنجم شهریورماه آغاز شده و اولین جلسه برگزاری کلاس‌ها روز پانزدهم مهرماه خواهد بود.
 
مشخصات کلاس‌ها اعم از نام استاد و موضوع تدریس بدین عبارت است:
 

•حمید سوری-  هنرمعاصر

 

•محمد رضایی راد  - تاریخ تئاتر مدرن در ایران (دوره اول از مشروطه)

 

•دکتر محمد رجبی – هنر و حکمت انسی

 

•دکتر محمدرضا مریدی- گفتمان¬های فرهنگی و سبک¬های هنری ایران معاصر

 

•دکتر مرتضی بابک معین ـ نقد مضمونی

 
•دکتر بهمن نامور مطلق – ادبیات تطبیقی

 

•دکتر علی عباسی - روایت شناسی

 

•مازیار اسلامی -  روش و نظریه¬‌های نقد سینما
 

مطابق جدول هفتگی زیر:

 

18 – 20                        
16 – 18
روز
             جلسات نقد تئاتر
شنبه

        روایت شناسی (1)              

دکتر علی عباسی   

ادبیات تطبیقی (1)

دکتر بهمن نامور مطلق

یکشنبه

                      نقد مضمونی (1)

                    مرتضی بابک معین

  

تاریخ تئاتر مدرن در ایران (1)

محمد رضایی راد (ساعت 15 تا 17)

دوشنبه

گفتمان­های فرهنگی و سبک­های هنری ایران معاصر (1)    
             دکتر محمدرضا مریدی

                    

 

 

هنر و حکمت انسی (1)

دکتر محمد رجبی

سه شنبه

تاریخ هنر معاصر (1)

حمید سوری

 

 

روش و نظریه ­های نقد سینما (1)

مازیار اسلامی

 

چهارشنبه