دهمین دوره هم‌اندیشی‌های انجمن مفاخر

دهمین دوره هم‌اندیشی‌های انجمن مفاخر

معمارنت-برنامه دهمین دوره از هم‌اندیشی‌های انجمن مفاخر معماری در دیماه سال 1391 اعلام شد.
این دوره از هم‌اندیشی‌ها نیز در روزهای چهارشنبه و از ساعت 16 تا 19 در موزه هنر امام علی واقع در خیابان اسفندیار برگزار می‌شوند. مشروح این برنامه را می‌توانید به ترتیب ذیل مشاهده کنید:

چهارشنبه  91/10/6: بم بعد از ده سال
از ساعت 16 الی 19
چهارشنبه  91/10/13: تجربه مدرن
از ساعت 16 الی 19
چهارشنبه  91/10/20: منظر فرهنگی بوشهر
از ساعت 16 الی 19
چهارشنبه  91/10/27: شهر برای همه
از ساعت 16 الی 19

برای اطلاع از تغییرات برنامه به سایت انجمن مفاخر مراجعه کنید: www.ammi.ir

 

معمارنت-برنامه دهمین دوره از هم‌اندیشی‌های انجمن مفاخر معماری در دیماه سال 1391 اعلام شد.
این دوره از هم‌اندیشی‌ها نیز در روزهای چهارشنبه و از ساعت 16 تا 19 در موزه هنر امام علی واقع در خیابان اسفندیار برگزار می‌شوند. مشروح این برنامه را می‌توانید به ترتیب ذیل مشاهده کنید:
 

چهارشنبه  91/10/6: بم بعد از ده سال
از ساعت 16 الی 19
چهارشنبه  91/10/13: تجربه مدرن
از ساعت 16 الی 19
چهارشنبه  91/10/20: منظر فرهنگی بوشهر
از ساعت 16 الی 19
چهارشنبه  91/10/27: شهر برای همه
از ساعت 16 الی 19
 

برای اطلاع از تغییرات برنامه به سایت انجمن مفاخر مراجعه کنید: www.ammi.ir