ششمین شب معمار، 30 بهمن

ششمین شب معمار، 30 بهمن

معمارنت- ششمین شب معمار و دومین جلسۀ آموزش معماری دورۀ معاصر ایران، دوشنبه 30 بهمن ماه 1391، از ساعت 17 الی 20 در خانه هنرمندان برگزار می‎شود.
در این نشست ایرج اعتصام، کاوه بذرافکن، محمدرضا حافظی، شکیبا شاه بختی، شادی عزیزی، محمود گلابچی، آرمین محسن دانشگر،  حامد مظاهریان و امیرپویا اصغری دربازۀ آموزش معماری دورۀ معاصر ایران به گفتگو می‎پردازند. این مراسم با نمایش فیلم همراه است.
ششمین شب معمار به همت گروه معماران جوان بنیاد معماری میرمیران و همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، خانه هنرمندان ایران و تارنمای معمارنت برگزار می‎شود.

 

معمارنت- ششمین شب معمار و دومین جلسۀ آموزش معماری دورۀ معاصر ایران، دوشنبه 30 بهمن ماه 1391، از ساعت 17 الی 20 در خانه هنرمندان برگزار می‎شود.

 

در این نشست ایرج اعتصام، کاوه بذرافکن، محمدرضا حافظی، شکیبا شاه بختی، شادی عزیزی، محمود گلابچی، آرمین محسن دانشگر،  حامد مظاهریان و امیرپویا اصغری دربازۀ آموزش معماری دورۀ معاصر ایران به گفتگو می‎پردازند. این مراسم با نمایش فیلم همراه است.

 

ششمین شب معمار به همت گروه معماران جوان بنیاد معماری میرمیران و همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، خانه هنرمندان ایران و تارنمای معمارنت برگزار می‎شود.