تاریخ درج در سایت: 08/08/2015 تعداد بازدید: 15,058 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
مائوريتزيو سيبيللا
نوآورى در زمينه انرژى و معمارى

گامی در جهت راه اندازی یک سیستم مولد انرژی

عظیم و تجدیدپذیر
نويسنده:MAURIZIO SIBILLA  
مترجم: حسين ماهوتى پور- جامعه معماران و مهندسان ايران در ايتاليا
ويرايش : محمود ميرحسينى

اصول ساخت و ساز واحدهای مسکونی در آینده نزدیک می بایست از مقررات تازه و مهارت...

تاریخ درج در سایت: 17/06/2015 تعداد بازدید: 15,041 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
فاطمه ظفر نژاد
دٓه در باغ نجات درياچه اروميه

دهگانه تازه برای نجات ساغر مینایی سرزمین  
آیا توسعه پایدار با تصمیم‌گیری دیوانی و نسخه پیچی متمرکز میسر است؟

سرآغاز
این روزها همه جا از نجات ارومیه و ارزیابی برنامه‌های متمرکز مدیریت آب و حکم‌رانی...

تاریخ درج در سایت: 16/06/2015 تعداد بازدید: 15,736 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
آزيتا رضوان
 شاخصه هاي معماري پايدار

 شاخصه هاي معماري پايدار

 

در بخش اول از این سلسله گفتارها، به کلیات شاخصه‌های معماری پایدار پرداختیم. در ادامه و در گفتار چهارم، شاخصه‌های...

تاریخ درج در سایت: 13/06/2015 تعداد بازدید: 15,076 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
آزیتا رضوان
شاخصه هاي معماري پايدار،آب

شاخصه هاي معماري پايدار،آب

در گفتار چهارم، به بررسی شاخصه های معماری و بناهای پایدار پرداخته خواهد شد. در بخش اول از این گفتار، به کلیات شاخصه های معماری پایدار پرداختیم و در بخش دوم به بررسی اولین شاخص، سایت پروژه...